Nhiều ngân hàng tăng mạnh lãi suất huy động
Với mong muốn bổ sung thêm nguồn vốn trung, dài hạn để phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh cuối năm, đồng thời giảm...
Bùng nổ nhượng quyền thương hiệu vào Việt Nam
Hoạt động nhượng quyền đang được giới kinh doanh vận dụng để đưa các thương hiệu nước ngoài vào thị trường Việt Nam. Ngoài lĩnh...
6 ngành kinh tế phát triển mũi nhọn khu vực miền Trung
Có 6 lĩnh vực kinh tế biển, ven biển đang được các tỉnh miền Trung tập trung phát triển và đã đạt được những kết...
91.9% doanh nghiệp lạc quan về hoạt động sản xuất 6 tháng cuối năm
Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có tỷ lệ doanh nghiệp dự báo về khối lượng sản xuất khả...
Việt Nam chuyển dần từ nhập siêu sang xuất siêu với CPTPP
Với hầu hết các hiệp định thương mại (FTA) đã ký, Việt Nam thường nhập siêu, thì nay, khi thực hiện CPTTP, trong 7 tháng...
- 01 / 04 / 2018 -
Thực hiện thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN

Ngày 06/12/2017, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 27/2017/TT-BCT về việc sửa đổi, bổ sung thông tư số 28/2015/TT-BCT ngày 20/08/2015 quy định việc thực hiện thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại Hàng hóa ASEAN có hiệu lực kể từ ngày 6/12/2017. Theo đó, Thông tư 27/2017/TT-BCT đã bãi bỏ một số quy định chưa phù hợp của Thông tư số 28/2015/TT-BCT và thay thế bằng các quy định phù hợp hơn như sau:

1. Bãi bỏ tiêu chí về: “Kim ngạch xuất khẩu đi ASEAN được cấp C/O mẫu D năm trước liền kề đạt tối thiểu 10 USD”, quy định tại khoản 3 Điều 4 của Thông tư số 28/2015/TT-BCT và thay bằng tiêu chí “là doanh nghiệp nhỏ và vừa trở lên”.

2. Bãi bỏ quy định về cách ghi “Tên viết hoa” của người được thương nhân ủy quyền trên Hóa đơn thương mại có nội dung khai báo xuất xứ tại khoản 1 Điều 7 của Thông tư số 28/2015/TT-BCT.

3. Bổ sung trách nhiệm của Cục Xuất nhập khẩu – Bộ Công Thương: “Chỉ định đơn vị đào tạo có đủ năng lực đào tạo về lĩnh vực xuất xứ hàng hóa và cấp chứng nhận hoặc chứng chỉ cho học viên” tại Mục e Khoản 7 Thông tư 28/2015/TT-BCT.

4. Bổ sung quy định: “Thương nhân được lựa chọn không được tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa đối với những lô hàng do cơ quan hải quan phân loại vào luồng vàng hoặc luồng đỏ.” tại khoản 6, Điều 7 của Thông tư số 28/2015/TT-BCT.

Các quy định tại Thông tư số 27/2017/TT-BCT là những điều chỉnh cần thiết sau gần hai năm thi hành Thông tư số 28/2015/TT-BCT nhằm phòng ngừa các rủi ro, vi phạm về xuất xứ hàng hóa trong công tác quản lý, kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu khi thực hiện thí điểm thương nhân tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa.