Doanh nghiệp

Với sự phát triển của nền kinh tế trong và ngoài nước, cùng với đó là hệ thống pháp luật nói chung và pháp luật về doanh nghiệp ngày càng đa dạng, phức tạp và tồn tại nhiều bất cập. Việc này khiến cho bản thân doanh nghiệp không thể tự nắm bắt được sự thay đổi của các quy định pháp luật để dự liệu và phòng ngừa được rủi ro pháp lý trong kinh doanh. Do vậy, việc tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp của Luật sư đóng vai trò vô cùng quan trọng. BIZLAWYER tự hào là đơn vị tư vấn Doanh Nghiệp hàng đầu Việt Nam, với đội ngũ Luật sư và Cộng sự với trình độ chuyên môn sâu trong các lĩnh vực pháp luật liên quan đến hoạt đông kinh doanh của doanh nghiệp nhằm đáp ứng được các yêu cầu cao nhất của khách hàng.

Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp của chúng tôi được bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

Tư vấn và thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp;

Tư vấn việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp và tư vấn các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;

Tư vấn, đại diện làm thủ tục tạm ngừng kinh doanh cho doanh nghiệp;

Tư vấn, đại diện cho doanh nghiệp làm thủ tục giải thể;

Tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp;

Tư vấn pháp luật về việc soạn thảo, thực hiện hợp đồng, giao dịch;

Tư vấn, đại diện hoặc cử Luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho Doanh nghiệp để đàm phán, thương lượng hoặc giải quyết tranh chấp tại cơ quan trọng tài thương mại, toà án có thẩm quyền;

Tư vấn cho doanh nghiệp các vấn đề về lĩnh vực pháp luật lao động, tiền lương, bảo hiểm;

Tư vấn về việc giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp;

Tư vấn, đại diện, cử Luật sư để đại diện hoặc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Doanh nghiệp trong quá trình phá sản tại Toà án nhân dân có thẩm quyền;
Các nội dung khác theo yêu cầu của Doanh nghiệp và trong phạm vi quy định của pháp luật;

Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu;

HÂN HẠNH ĐƯỢC HỢP TÁC VÌ QUYỀN LỢI VÀ THỊNH VƯỢNG CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG