M&A

Mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A) là một hoạt động phổ biến của nền kinh tế thị trường nhất là trong thời kỳ kinh tế nhiều biến động khó lường. Theo đó M&A giúp doanh nghiệp nắm được cơ hội tăng trưởng, mở rộng được thị phần, cải tổ được cơ cấu doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tránh được tình trạng phải phá sản hay giải thể.

Với đội ngũ Luật sư giàu kinh nghiệm, BIZLAWYER sẽ tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện việc M&A một cách hiệu quả, chuyên nghiệp với các hoạt động cụ thể sau:

Tư vấn các vấn đề pháp lý trong và ngoài nước liên quan đến việc M&A cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước cũng như các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam hay bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài;

Tư vấn, đánh giá rủi ro hoặc tiềm năng của các doanh nghiệp; hỗ trợ hoặc thực hiện làm báo cáo thẩm tra pháp lý (Due Diligent) để kiểm tra tình trạng pháp lý của doanh nghiệp về các vấn đề như thuế, công nợ, lao động, khả năng kinh doanh để đưa ra các khuyến nghị cần thiết;

Cử Luật sư đại diện cho doanh nghiệp tham gia đàm phán việc mua bán, sáp nhập giữa các bên; tư vấn việc xây dựng, soạn thảo và giám sát thực hiện hợp đồng M&A;

Đại diện thực hiện việc đăng ký việc M&A với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tư vấn các vấn đề pháp lý về thời hạn, thủ tục, điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, phương án sử dụng lao động của các doanh nghiệp;

Tư vấn và đại diện giải quyết tranh chấp phát sinh từ hoạt động M&A với các cá nhân, tổ chức, cơ quan có liên quan;

Giới thiệu đối tác có nhu cầu mua bán & sáp nhập doanh nghiệp.

HÂN HẠNH ĐƯỢC HỢP TÁC VÌ QUYỀN LỢI VÀ THỊNH VƯỢNG CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG