Tài chính và ngân hàng

Tài chính ngân hàng là một lĩnh vực dành được nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư nói chung cũng như các doanh nghiệp nói riêng nên ngày càng có vai trò quan trọng và được đề cao. Dịch vụ tư vấn tài chính ngân hàng được thực hiện bởi các chuyên gia khác nhau am hiểu về lĩnh vực này, trong đó có Luật sư. Để trở thành đơn vị tư vấn chuyên sâu về tài chính ngân hàng, BIZLAWYER đã xây dựng được một đội ngũ Luật sư có kiến thức pháp lý chuyên sâu và và những kỹ năng xuất sắc, sự nhạy bén để có thể cung cấp tới Quý khách hàng dịch vụ tư vấn tài chính ngân hàng với các nội dung như:

Nghiên cứu và đưa ra giải pháp để các ngân hàng thương mại thực hiện tài trợ vốn cho các dự án như hạ tầng, xây dựng, bất động sản;
Tư vấn, soạn thảo, rà soát và cử luật sư tham gia đàm phán các hợp đồng tín dụng, hợp đồng cầm cố, thế chấp, cho thuê tài chính, hợp đồng bảo hiểm, hợp đồng vay, tài trợ dự án;
Thực hiện thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm và xử lý tài sản bảo đảm tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
Tư vấn xây dựng các quy trình quản trị nội bộ, quy trình nghiệp vụ cho các ngân hàng, công ty tài chính;
Tư vấn và tham gia giải quyết các tranh chấp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng tại các cơ quan tài phán như trọng tài và tòa án;
Tư vấn việc đầu tư vào các quỹ tài chính;
Tư vấn giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng và văn phòng đại diện của Ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam;
Tư vấn pháp luật thường xuyên cho Ngân hàng, các Tổ chức tín dụng;
Tư vấn các vấn đề liên quan đến việc xử lý tài sản bảo đảm của Ngân hàng, tổ chức tín dụng;
Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến việc cho thuê tài chính (soạn thảo hợp đồng, đại diện giải quyết tranh chấp);
Các dịch vụ pháp lý khác được pháp luật cho phép.
HÂN HẠNH ĐƯỢC HỢP TÁC VÌ QUYỀN LỢI VÀ THỊNH VƯỢNG CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG