Thuế - Hải Quan

Hiện nay, hệ thống pháp luật về thuế liên quan đến doanh nghiệp khá phức tạp, nếu các doanh nghiệp không nắm vững thì sẽ dễ gặp phải các rủi ro pháp lý, ảnh hưởng xấu đến hoạt động sản xuất kinh doanh, vi phạm các nghĩa vụ về thuế đối với Nhà nước.

Với đội ngũ Luật sư am hiểu chính sách pháp luật về thuế cũng như thực tiễn thi hành, BIZLAWYER đã xây dựng và phát triển dịch vụ tư vấn thuế cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước với các nội dung sau:

Đối với các Doanh nghiệp mới thành lập, chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn về thuế với các công việc chủ yếu như:

Tư vấn đăng ký mã số thuế;

Tư vấn kê khai tài khoản, kê khai thuế và nộp thuế;

Tư vấn quyết toán thuế, tư vấn lập báo cáo tài chính;

Tư vấn thủ tục đề nghị miễn, giảm thuế; các ưu đãi về thuế;

Tư vấn thủ tục hoàn các loại thuế liên quan;
Tư vấn các quy định về sử dụng hóa đơn, chứng từ;

Tư vấn khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực thuế cũng như xử lý vi phạm trong lĩnh vực thuế;

Cung cấp các Biểu mẫu theo quy định trong lĩnh việc thuế…

Trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, BIZLAWYER sẽ cung cấp các dịch vụ về thuế như:

Tư vấn lập và hoàn thiện hệ thống sổ sách liên quan đến thuế cho doanh nghiệp theo quy định pháp luật hiện hành;
Cập nhật cho doanh nghiệp các văn bản pháp luật mới về thuế liên quan đến hoạt động sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp;
Đại diện cho doanh nghiệp làm việc với cơ quan quản lý nhà nước về thuế cũng như các cá nhân, tổ chức, cơ quan khác có liên quan trong trường hợp doanh nghiệp có những sai phạm về thuế;

Lập hồ sơ đề nghị miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp và các loại thuế khác theo quy định của pháp luật;

Tư vấn thực hiện báo cáo tài chính định kỳ, báo cáo thuế hàng tháng/quý;

Lập báo cáo tài chính cuối năm – Quyết toán các loại thuế;

Tư vấn các thủ tục về thuế trong việc tổ chức, sắp xếp lại Doanh nghiệp;

Tư vấn các thủ tục đóng mã số thuế trong trường hợp doanh nghiệp giải thể/phá sản;

Tư vấn các vấn đề khác về thuế trong phạm vi yêu cầu của doanh nghiệp và được pháp luật cho phép.

HÂN HẠNH ĐƯỢC HỢP TÁC VÌ QUYỀN LỢI VÀ THỊNH VƯỢNG CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG