Đăng ký nhận bản tin pháp luật
Nhận thông tin mới nhất được gửi vào hộp thư của bạn
Điều Khoản Sử Dụng Website

I. TỔNG QUAN

Bằng việc truy cập, sử dụng, khai thác thông tin trên trang www.bizlawyer.vn (“Website”) mà Điều khoản sử dụng Website hoặc bất kỳ một liên kết nào dẫn đến Điều khoản sử dụng Website này xuất hiện, thì xem như bạn đã hiểu và đồng ý với tất cả các các điều khoản được mô tả dưới đây “Điều khoản sử dụng”. Chính vì vậy, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, bạn vui lòng xem xét thật kỹ lưỡng và cẩn thận Điều khoản sử dụng này trước khi truy cập, sử dụng, khai thác thông tin cũng như cung cấp bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn tại Website.

Điều khoản sử dụng này do Công ty Luật TNHH BIZLAWYER & PARTNERS (sau đây viết tắt là “BIZLAWYER”) ban hành. Sau đây là toàn bộ nội dung các điều khoản Điều khoản sử dụng của BIZLAWYER.

II. QUY ĐỊNH CHI TIẾT

1. Điều khoản giao dịch chung

Mọi nội dung trên trang Website chỉ có mục đích duy nhất là cung cấp thông tin về các dịch vụ pháp lý của BIZLAWYER. BIZLAWYER không đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy của những thông tin trên Website do nhiều nguyên nhân như sự thay đổi về pháp luật, lỗi của nhà cung cấp dịch vụ cho BIZLAWYER, lỗi kỹ thuật, lỗi đánh máy và những thông tin không còn mang tính thời sự. Mọi thông tin trên Website không cấu thành bất kỳ một tư vấn pháp lý nào của BIZLAWYER và BIZLAWYER khuyến cáo Người sử dụng không nên sử dụng các thông tin trên Website như là một sự tư vấn của luật sư.

Website này không tạo ra mối quan hệ luật sư – khách hàng giữa BIZLAWYER hoặc luật sư của BIZLAWYER với Người sử dụng. BIZLAWYER sẽ không là đại diện của Người sử dụng cho đến khi BIZLAWYER xác minh được không có sự xung đột về lợi ích nào và có  thỏa thuận chính thức giữa BIZLAWYER và Người sử dụng. Bất kỳ sự trao đổi nào trước khi BIZLAWYER và khách hàng có thỏa thuận dịch vụ chính thức không tạo nên sự tư vấn của BIZLAWYER. Trong mọi trường hợp, khi có nhu cầu sử dụng dịch vụ, Người sử dụng hãy liên hệ trực tiếp với luật sư của BIZLAWYER để thảo luận cụ thể và xem xét sử dụng dịch vụ của BIZLAWYER. Việc liên hệ với BIZLAWYER được khuyến khích sử dụng email, tuy nhiên trường hợp Người sử dụng gửi thông tin nhạy cảm hoặc bảo mật cho BIZLAWYER nên trao đổi trước về biện pháp thích hợp để gửi tin.

Phí dịch vụ được xây dựng dựa trên sự thỏa thuận giữa khách hàng và BIZLAWYER bằng Hợp đồng dịch vụ pháp lý. BIZLAWYER không thu bất kỳ khoản phí nào khác, ngoài phí dịch vụ đã thỏa thuận với khách hàng trong Hợp đồng dịch vụ pháp lý mà hai bên đã ký kết

2. Điều khoản về quyền sở hữu trí tuệ

Đối tượng quyền sở hữu trí tuệ trong phạm vi của Điều khoản về quyền sở hữu trí tuệ này được hiểu là tất cả các nội dung bao gồm nhưng không giới hạn bởi trang website các giao diện, thiết kế đồ họa, chương trình phần mềm, mã code, nhãn hiệu, thương hiệu, logo, đồ họa, bài viết, các văn bản, hình ảnh, âm thanh, âm nhạc, video, bình luận, các thông tin,…. do BIZLAWYER đăng tải lên chính Website hoặc bất kỳ trên trang  mạng xã hội, ứng dụng hoặc kênh quảng bá nào khác bao gồm nhưng không giới hạn bởi Facebook.com, Instagram, Twitter… bao gồm các nội dung có tác giả là BIZLAWYER hoặc có tác giả một bên thứ ba nào khác.

BIZLAWYER là chủ sở hữu hợp pháp của Đối tượng quyền sở hữu trí tuệ nói trên và các đối tượng này được bảo hộ theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ và các quy định pháp luật khác.

Người sử dụng có quyền tham khảo các nội dung, thông tin trên Website tuy nhiên phải trích dẫn nguồn cũng như giữ nguyên đường dẫn đến tài liệu gốc để đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ của BIZLAWYER. Mọi hành vi của người sử dụng  bao gồm nhưng không giới hạn các hành vi sử dụng sao chép, trích dẫn, tái xuất bản một phần hay toàn bộ, phân phối, lưu thông, chỉnh sửa, chuyển ngữ, biên soạn… toàn bộ hay một phần các nội dung trên BIZLAWYER vì mục đích thương mại hay phi thương mại mà không được sự đồng ý trước bằng văn bản của BIZLAWYER được xem là hành vi xâm phạm quy định pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ, ngoại trừ việc sao chép các biểu mẫu và bản tin pháp luật từ trang web.

BIZLAWYER có quyền yêu cầu bên vi phạm chấm dứt ngay hành vi vi phạm và bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. Người sử dụng cam kết sẽ không thực hiện bất kỳ hành vi nào nhằm vô hiệu hóa hoặc có những hành vi xâm phạm khác vào các tính năng bảo mật, chức năng ngăn chặn, cấm sử dụng, sao chép của BIZLAWYER trên Website, các trang mạng xã hội, ứng dụng hoặc kênh quảng bá nào khác mà BIZLAWYER quản lý.

3. Điều khoản về chính sách bảo mật thông tin khách hàng

3.1. Mục tiêu của Chính Sách Bảo Mật

Chính Sách Bảo Mật này được BIZLAWYER ban hành nhằm mục đích giúp Người sử dụng hiểu rõ:

 • Cách thức BIZLAWYER thu thập thông tin cá nhân của Người sử dụng;
 • Những thông tin của Người sử dụng mà BIZLAWYER thu thập;
 • Mục đích thu thập và phạm vi sử dụng thông tin cá nhân của Người sử dụng;
 • Thời gian lưu trữ thông tin cá nhân của Người sử dụng;
 • Cam kết của BIZLAWYER về việc bảo mật thông tin cá nhân của Người sử dụng;
 • Quyền của Người sử dụng đối với thông tin cá nhân của mình;
 • Nghĩa vụ của Người sử dụng đối với thông tin cá nhân của mình;
 • Hiệu lực Chính Sách Bảo Mật;
 • Thông tin liên vệ của BIZLAWYER.

3.2. Cách thức BIZLAWYER thu thập thông tin cá nhân của Người sử dụng

3.2.1. Khi đăng ký sử dụng dịch vụ của BIZLAWYER

 • Khi đăng ký dịch vụ của BIZLAWYER, Người sử dụng sẽ được yêu cầu cung cấp một số thông tin cá nhân nhất định để xác thực danh tính theo quy định của pháp luật hiện hành;
 • Bất cứ thông tin cá nhân nào do BIZLAWYER yêu cầu được đánh dấu “Bắt buộc”, Người sử dụng phải cung cấp và đồng ý để BIZLAWYER xử lý thông tin này. Nếu Người sử dụng không đồng ý cung cấp thông tin cá nhân này và/hoặc không đồng ý để BIZLAWYER xử lý thông tin theo quy định tại Chính Sách Bảo Mật này, BIZLAWYER sẽ không thể cung cấp các dịch vụ liên quan và việc đăng ký dịch vụ của Người sử dụng sẽ bị từ chối.

3.2.2. Từ việc sử dụng các dịch vụ của BIZLAWYER

BIZLAWYER thu thập trực tiếp các thông tin cá nhân từ Người sử dụng khi Người sử dụng quyết định tham gia vào bất kỳ dịch vụ nào của BIZLAWYER.

3.3. Những thông tin của Người sử dụng mà BIZLAWYER thu thập

3.3.1. Dưới đây là thông tin cá nhân mà BIZLAWYER thu thập trực tiếp từ Người sử dụng:

a) Họ và tên của Người sử dụng;

b) Số điện thoại di động của Người sử dụng;

c) Địa chỉ email của Người sử dụng.

3.3.2. Nếu Người sử dụng muốn sử dụng dịch vụ có liên quan của BIZLAWYER và gửi thông tin tại Mục 3.3.1 nêu trên cho BIZLAWYER, BIZLAWYER sẽ cung cấp các dịch vụ liên quan cho Người sử dụng.

3.3.3. Nếu Người sử dụng không muốn BIZLAWYER xử lý thông tin cá nhân của Người sử dụng tại Mục 3.3.1 nêu trên. Trong trường hợp này, BIZLAWYER sẽ không thể cung cấp các dịch vụ liên quan cho Người sử dụng.

3.4. Mục đích thu thập và phạm vi sử dụng thông tin cá nhân của Người sử dụng

Sau đây là những lý do thu thập cũng như phạm vi sử dụng những thông tin tại Mục 3 của Chính Sách Bảo Mật này:

 • Xác định danh tính của Người sử dụng;
 • Cung cấp một trong các dịch vụ của BIZLAWYER mà Người sử dụng đã yêu cầu;
 • Điều hành và quản lý các dịch vụ của BIZLAWYER đã cung cấp cho Người sử dụng;
 • Liên lạc với Người sử dụng các vấn đề liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của BIZLAWYER;
 • Xử lý đơn yêu cầu trong quá trình sử dụng dịch vụ của BIZLAWYER mà Người sử dụng đã yêu cầu;
 • Điều tra và giải quyết các khiếu nại hoặc thắc mắc khác mà Người sử dụng gửi đến BIZLAWYER liên quan đến các dịch vụ của BIZLAWYER;
 • Giám sát và cải thiện việc thực hiện các dịch vụ của BIZLAWYER;
 • Duy trì và phát triển các dịch vụ của BIZLAWYER;
 • Phát hiện và ngăn chặn hoạt động gian lận, lừa đảo, vi phạm pháp luật.

3.5. Thời gian lưu trữ thông tin cá nhân của Người sử dụng

3.5.1. BIZLAWYER sẽ lưu trữ thông tin cá nhân của Người sử dụng trong khoảng thời gian cần thiết để đáp ứng các mục đích quy định tại Mục 3.4 nêu trên.

3.5.2. Sau khi chấm dứt hoặc vô hiệu hóa tài khoản của Người sử dụng, BIZLAWYER, Chi nhánh hoặc Nhà cung cấp dịch vụ của BIZLAWYER có thể giữ lại thông tin cá nhân của Người sử dụng trong khoảng thời gian hợp lý về mặt thương mại cho các mục đích sao lưu, lưu trữ và/hoặc kiểm tra theo quy định của pháp luật Việt Nam.

3.6. Cam kết của BIZLAWYER về việc bảo mật thông tin cá nhân của Người sử dụng

3.6.1. BIZLAWYER cam kết bảo mật thông tin cá nhân của Người sử dụng.

3.6.2. BIZLAWYER có quy trình kỹ thuật, hành chính và vật chất thích hợp để chống mất mát, trộm cắp và lạm dụng, cũng như chống lại việc truy cập trái phép, tiết lộ, thay đổi và tiêu hủy thông tin.

3.6.3. Tuy nhiên, không có phương pháp truyền tải qua Internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào là an toàn 100% (một trăm phần trăm). Do đó, BIZLAWYER không thể đảm bảo bảo mật tuyệt đối.

3.7. Quyền của Người sử dụng đối với thông tin cá nhân của mình

3.7.1. Gửi yêu cầu BIZLAWYER dừng ngay việc xử lý, sử dụng các thông tin cá nhân của Người sử dụng đã gửi đến BIZLAWYER trước đó bằng cách liên hệ trực tiếp với BIZLAWYER thông qua các thông tin liên hệ được quy định tại Chính Sách Bảo Mật này.

3.7.2. Có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng liên hệ trực tiếp với BIZLAWYER thông qua các thông tin liên hệ được quy định tại  Chính Sách Bảo Mật này.

3.7.3. Có quyền gửi khiếu nại về nội dung bảo mật thông tin cá nhân bằng cách liên hệ với BIZLAWYER. Khi tiếp nhận phản hồi, BIZLAWYER sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của Người sử dụng, tùy theo mức độ, BIZLAWYER sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

3.8. Nghĩa vụ của Người sử dụng đối với thông tin cá nhân của mình

3.8.1. Người sử dụng có trách nhiệm cung cấp cho BIZLAWYER các thông tin của Người sử dụng và cá nhân của người nào mà Người sử dụng cung cấp cho BIZLAWYER một cách chính xác, không gây nhầm lẫn, đầy đủ và gần nhất.

3.8.2. Trong trường hợp Người sử dụng có nhu cầu cung cấp thông tin cá nhân của một người nào đó cho BIZLAWYER mà không phải là thông tin của Người sử dụng (ví dụ: Người đại diện, người giới thiệu hoặc người bảo lãnh của Người sử dụng). Trong trường hợp này, Người sử dụng nên thông báo những người này về việc cung cấp thông tin cá nhân của họ cho BIZLAWYER trước, nhằm đảm bảo sự đồng ý của họ cho việc cung cấp thông tin, đồng thời chỉ dẫn cho họ biết về địa chỉ Website để họ có thể tự mình tìm hiểu Chính Sách Bảo Mật này (tại mục Chính Sách Bảo Mật trên Website của BIZLAWYER).

3.9. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của Người sử dụng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo

3.9.1. Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo, Người sử dụng gửi khiếu nại đến email để info@bizlawyer.vn để khiếu nại và cung cấp chứng cứ liên quan tới vụ việc. Ban quản trị cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức hoặc muộn nhất là trong vòng 48 giờ làm việc kể từ thời điểm nhận được khiếu nại.

3.9.2. Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, BIZLAWYER sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

3.10. Hiệu lực Chính Sách Bảo Mật

3.9.1. Việc Người sử dụng cung cấp thông tin cá nhân của mình tại Website thì xem như Người sử dụng đã hiểu và đồng ý với tất cả các điều khoản của Chính Sách Bảo Mật này.

3.9.2. Chính Sách Bảo Mật này có hiệu lực và có giá trị ràng buộc với Người sử dụng và BIZLAWYER kể từ khi Người sử dụng cung cấp thông tin cá nhân của Người sử dụng tại Website.

III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Luật áp dụng

Mọi tranh chấp liên quan đến nội dung Điều khoản sử dụng đã nêu ở trên sẽ được các bên giải quyết thông qua thương lượng, trường hợp việc thương lượng không đạt, các bên có quyền yêu cầu tòa án có thẩm quyền của Việt Nam giải quyết, luật áp dụng để giải quyết trong trường hợp này là pháp luật Việt Nam. BIZLAWYER sẽ được miễn trừ trách nhiệm nếu các tranh chấp phát sinh thuộc các trường hợp quy định tại mục Miễn trừ trách nhiệm nêu trên.

2. Thông tin liên hệ BIZLAWYER

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào hoặc có bất cứ vướng mắc nào có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp về các điều khoản nêu trên, Người sử dụng vui lòng liên hệ với BIZLAWYER theo thông tin dưới đây để được tư vấn và giải đáp kịp thời:

Công ty Luật TNHH BIZLAWYER & PARTNERS

 • Trụ sở chính: Phòng 909, tầng 9, tòa nhà Viglacera, số 1 Đại lộ Thăng Long, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
 • Chi nhánh TP HCM: Tầng 1, Tòa nhà HM Square, số 24A Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Chi nhánh TP Đà Nẵng: Phòng 1703, Tầng 17 Tòa nhà Thành Lợi 1, Số 249 Nguyễn Văn Linh, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại: 0243.969.0505