Nhiều ngân hàng tăng mạnh lãi suất huy động
Với mong muốn bổ sung thêm nguồn vốn trung, dài hạn để phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh cuối năm, đồng thời giảm...
Bùng nổ nhượng quyền thương hiệu vào Việt Nam
Hoạt động nhượng quyền đang được giới kinh doanh vận dụng để đưa các thương hiệu nước ngoài vào thị trường Việt Nam. Ngoài lĩnh...
6 ngành kinh tế phát triển mũi nhọn khu vực miền Trung
Có 6 lĩnh vực kinh tế biển, ven biển đang được các tỉnh miền Trung tập trung phát triển và đã đạt được những kết...
91.9% doanh nghiệp lạc quan về hoạt động sản xuất 6 tháng cuối năm
Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có tỷ lệ doanh nghiệp dự báo về khối lượng sản xuất khả...
Việt Nam chuyển dần từ nhập siêu sang xuất siêu với CPTPP
Với hầu hết các hiệp định thương mại (FTA) đã ký, Việt Nam thường nhập siêu, thì nay, khi thực hiện CPTTP, trong 7 tháng...
- 01 / 04 / 2018 -
Sửa đổi, bổ sung một số quy định về phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới

Ngày 23/01/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 12/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 01/2015/NĐ-CP ngày 02/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết phạm vi hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Nghị định này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 10/03/2018.
Theo đó, Nghị định số 12/2018/NĐ-CP quy định những điểm mới nổi bật như sau:
1. Bổ sung nội dung phạm vi địa bàn hoạt động Hải quan tại tại khu vực chuyển phát nhanh hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua dịch vụ chuyển phát nhanh được quy định tại Điều 7 Nghị định số 01/2015/NĐ-CP ngày 02/01/2015.
2. Bổ sung nội dung Phạm vi cụ thể địa bàn hoạt động hải quan tại các khu vực ngoài cửa khẩu tại các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu có doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh chịu sự giám sát, kiểm sát hải quan; Khu thương mại tự do, khu chế xuất; Trụ sở, kho hàng của doanh nghiệp; Khu phi thuế quan; Khu vực ưu đãi hải quan khác; Khu vực hải quan riêng được quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định số 01/2015/NĐ-CP ngày 02/01/2015.
3. Bổ sung nội dung Nội dung lập hồ sơ xử lý vi phạm trong công tác phối hợp phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới quy định tại Khoản 3 Điều 11 Nghị định số 01/2015/NĐ-CP ngày 02/01/2015.
4. Về phối hợp ngăn chặn, điều tra, lập hồ sơ và xử lý vi phạm, Nghị định mới sửa đổi, bổ sung quy định cơ quan Hải quan trong phạm vi địa bàn hoạt động của đơn vị có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát Biển, Công an, Quản lý thị trường và các cơ quan hữu quan khác thực hiện các biện pháp ngăn chặn, điều tra, lập hồ sơ và xử lý vi phạm liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu khi có yêu cầu.
Thêm vào đó, trong quá trình thực hiện các biện pháp ngăn chặn, điều tra, lập hồ sơ và xử lý vi phạm, theo đề nghị của cơ quan Hải quan thì các cơ quan Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát Biển, Quản lý thị trường và các cơ quan hữu quan khác có trách nhiệm cùng phối hợp lực lượng, hỗ trợ điều kiện cơ sở vật chất để thực hiện khám người, phương tiện vận tải, đồ vật, nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính theo thủ tục hành chính và áp giải người vi phạm.
Các đơn vị cũng có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ lực lượng, phương tiện trong việc lấy lời khai, thu thập thông tin, tài liệu, chứng cứ, mở rộng điều tra, xác lập chuyên án; Phối hợp trong việc lập hồ sơ và xử lý các vụ việc vi phạm.
Ngoài ra, Nghị định số 12/2018/NĐ-CP cũng bổ sung quy định phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật. Cụ thể, trong phạm vi địa bàn hoạt động Hải quan, căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cơ quan Hải quan chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan công an, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển, quản lý thị trường và các cơ quan hữu quan khác tổ chức tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật liên quan đến công tác phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.
          Về phạm vi địa bàn hoạt động Hải quan tại khu vực cửa khẩu đường bộ, đường thủy nội địa trong khu vực biên giới quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 01/2015/NĐ-CP ngày 02/1/2015 của Chính phủ cũng được thay thế bằng Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 12/2018/NĐ-CP.
Có thể thấy, các quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới tại Nghị định số 12/2018/NĐ-CP là những điều chỉnh cụ thể và và kịp thời nhằm phát huy hiệu quả công tác phòng chống buôn lậu hàng hóa trái phép của cơ quan hải quan và sự phối hợp giữa các phòng ban liên quan trong ngăn chặn, điều tra, lập hồ sơ và xử lý vi phạm