Nhiều ngân hàng tăng mạnh lãi suất huy động
Với mong muốn bổ sung thêm nguồn vốn trung, dài hạn để phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh cuối năm, đồng thời giảm...
Bùng nổ nhượng quyền thương hiệu vào Việt Nam
Hoạt động nhượng quyền đang được giới kinh doanh vận dụng để đưa các thương hiệu nước ngoài vào thị trường Việt Nam. Ngoài lĩnh...
6 ngành kinh tế phát triển mũi nhọn khu vực miền Trung
Có 6 lĩnh vực kinh tế biển, ven biển đang được các tỉnh miền Trung tập trung phát triển và đã đạt được những kết...
91.9% doanh nghiệp lạc quan về hoạt động sản xuất 6 tháng cuối năm
Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có tỷ lệ doanh nghiệp dự báo về khối lượng sản xuất khả...
Việt Nam chuyển dần từ nhập siêu sang xuất siêu với CPTPP
Với hầu hết các hiệp định thương mại (FTA) đã ký, Việt Nam thường nhập siêu, thì nay, khi thực hiện CPTTP, trong 7 tháng...
- 01 / 04 / 2018 -
Hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán

Ngày 19/12/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 134/2017/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/3/2018.

Theo đó, Thông tư số 134/2017/TT-BTC có những nội dung đáng chú ý như:

Đối tượng áp dụng: Bổ sung thêm các đối tượng như thành viên bù trừ, thành viên lưu ký, văn phòng đại diện, ngân hàng thương mại, đại lý phân phối chứng chỉ quỹ.

Yêu cầu về dịch vụ: Bổ sung quy định yêu cầu về dịch vụ đối với Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) và Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD), bổ sung và thay thế một số nội dung về yêu cầu dịch vụ đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ.

Quy định về an ninh bảo mật thông tin và lưu trữ dữ liệu: Bổ sung các yêu cầu về an toàn bảo mật thông tin và lưu trữ dữ liệu trong giao dịch chứng khoán trực tuyến. Hệ thống phần mềm trước khi đưa vào sử dụng phải được rà soát, quét lỗ hổng bảo mật, định kỳ thực hiện đánh giá rủi ro an toàn thông tin mạng.

Quy định về xác thực danh tính của nhà đầu tư, về phiếu lệnh điện tử, sử dụng chứng thư số, chữ ký số: Bổ sung quy định về xác thực và phiếu lệnh điện tử. Theo đó, Thông tư mới đã quy định các giải pháp xác thực danh tính của nhà đầu tư bao gồm: xác thực hai yếu tố, xác thực bằng chứng thư số và các giải pháp xác thực khác được pháp luật cho phép và phù hợp với các quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Quy định về thủ tục chấp thuận đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến: Hồ sơ đăng ký đã rút gọn lại còn 4 đầu mục tài liệu và bỏ đầu mục tài liệu Giấy chứng nhận kiểm định về tính an toàn chất lượng của hệ thống. Đồng thời, thời gian  giải quyết thủ tục cũng được rút ngắn xuống còn 20 ngày làm việc.

Có thể thấy, Thông tư số 134/2017/TT-BTC đã có những thay đổi đáng kể so với các thông tư trước đây. Sự thay đổi này là cần thiết để đảm bảo phù hợp với tốc độ phát triển của công nghệ thông tin, đáp ứng các yêu cầu về thực hiện giao dịch điện tử từ phía Doanh nghiệp và các Nhà đầu tư, cũng như thực hiện đúng lộ trình giảm thiểu thủ tục hành chính của Cơ quan Nhà nước.