Nhiều ngân hàng tăng mạnh lãi suất huy động
Với mong muốn bổ sung thêm nguồn vốn trung, dài hạn để phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh cuối năm, đồng thời giảm...
Bùng nổ nhượng quyền thương hiệu vào Việt Nam
Hoạt động nhượng quyền đang được giới kinh doanh vận dụng để đưa các thương hiệu nước ngoài vào thị trường Việt Nam. Ngoài lĩnh...
6 ngành kinh tế phát triển mũi nhọn khu vực miền Trung
Có 6 lĩnh vực kinh tế biển, ven biển đang được các tỉnh miền Trung tập trung phát triển và đã đạt được những kết...
91.9% doanh nghiệp lạc quan về hoạt động sản xuất 6 tháng cuối năm
Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có tỷ lệ doanh nghiệp dự báo về khối lượng sản xuất khả...
Việt Nam chuyển dần từ nhập siêu sang xuất siêu với CPTPP
Với hầu hết các hiệp định thương mại (FTA) đã ký, Việt Nam thường nhập siêu, thì nay, khi thực hiện CPTTP, trong 7 tháng...
- 19 / 05 / 2018 -
Quy định về thực hiện dự án trồng rừng, bảo vệ và phát triển rừng

Ngày 14/05/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 02/2018/TT-BKHĐT quy định về thực hiện dự án trồng rừng, bảo vệ và phát triển rừng. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 19/06/2018.
Theo đó, Thông tư số 02/2018/TT-BKHĐT quy định cụ thể một số nội dung như sau:
1. Chủ đầu tư ký hợp đồng trồng rừng, bảo vệ và phát triển rừng với hộ dân, nhóm hộ tham gia trồng rừng bao gồm hướng dẫn thiết kế kỹ thuật, dự đoán công trình lâm sinh được duyệt. Người dân khi được giao khoán đất trồng rừng, phát triển rừng có thể tự trồng rừng trước và được hỗ trợ sau theo định mức quy định.
2. Đối với đất lâm nghiệp đã giao cho người dân ổn định lâu dài, người dân được tự trồng rừng trước. Diện tích trồng thành rừng sẽ được ưu tiên đưa vào dự án trồng rừng, bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh hỗ trợ sau đầu tư và hỗ trợ vốn theo quy định.
3. Đối với đất trồng rừng của các công ty nông, lâm nghiệp đã được cổ phần hóa theo quy định tại Nghị định số 118/2014/NĐ-CP, ngày 17/12/2014 của Chính phủ mà Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ khi nhận hỗ trợ để thực hiện dự án trồng rừng thì khoán ổn định lâu dài cho hộ gia đình.
4. Đối với việc trồng cây phân tán, chủ đầu tư tổ chức ươm cây hoặc ký hợp đồng mua cây giống, lập kế hoạch trồng, tổ chức cho các đối tượng tham gia đăng ký trồng, trong đó xác định rõ địa điểm trồng, thời gian trồng, loại cây trồng.
Như vậy, có thể thấy, Thông tư số 02/2018/TT-BKHĐT đã kịp thời hướng dẫn cụ thể về chính sách bảo vệ, phát triển rừng theo hướng khuyến khích triển khai các dự án bảo vệ và phát triển rừng, trồng rừng, khoanh nuôi tái sinh đối với các chủ đầu tư, đồng thời tạo thêm việc làm cho người dân trong khu vực thực hiện các dự án này.