Nhiều ngân hàng tăng mạnh lãi suất huy động
Với mong muốn bổ sung thêm nguồn vốn trung, dài hạn để phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh cuối năm, đồng thời giảm...
Bùng nổ nhượng quyền thương hiệu vào Việt Nam
Hoạt động nhượng quyền đang được giới kinh doanh vận dụng để đưa các thương hiệu nước ngoài vào thị trường Việt Nam. Ngoài lĩnh...
6 ngành kinh tế phát triển mũi nhọn khu vực miền Trung
Có 6 lĩnh vực kinh tế biển, ven biển đang được các tỉnh miền Trung tập trung phát triển và đã đạt được những kết...
91.9% doanh nghiệp lạc quan về hoạt động sản xuất 6 tháng cuối năm
Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có tỷ lệ doanh nghiệp dự báo về khối lượng sản xuất khả...
Việt Nam chuyển dần từ nhập siêu sang xuất siêu với CPTPP
Với hầu hết các hiệp định thương mại (FTA) đã ký, Việt Nam thường nhập siêu, thì nay, khi thực hiện CPTTP, trong 7 tháng...
- 01 / 04 / 2018 -
Quy định về điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

Ngày 25/12/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 148/2017/NĐ-CP Quy định về điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước và chính thức bắt đầu có hiệu lực thi hành cùng ngày. 
Nghị định số 148/2017/NĐ-CP thay thế cho Nghị định số 57/2014/NĐ-CP năm 2014, theo đó, điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (“SCIC”) có một số thay đổi đáng chú ý như sau:
1. Quy định rõ SCIC chỉ có 01 con dấu, do Hội đồng thành viên quyết định về hình thức, nội dung; đồng thời Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc SCIC có trách nhiệm quản lý và sử dụng con dấu này;
2. Bỏ Quản lý Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp ra khỏi danh mục ngành, nghề kinh doanh của SCIC;
3. Điều lệ mới đã tách bạch rõ trường hợp tiến hành miễn nhiệm và trường hợp tiến hành cách chức đối với chức danh Tổng giám đốc; đồng thời bổ sung thêm trường hợp có đơn xin nghỉ việc là một trường hợp miễn nhiệm;
4. Về tổ chức quản lý SCIC, Điều lệ chính thức đưa Kiểm soát viên vào trong cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành của SCIC; quy định cụ thể về điều kiện và thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên;
5. Mở rộng và cụ thể phạm vi người có liên quan không được tham gia quản lý doanh nghiệp khác, khi SCIC tiến hành thực hiện hợp đồng, giao dịch với các đối tượng này phải tiến hành họp và biểu quyết theo đa số, gồm: vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan đại diện chủ sở hữu; thành viên Hội đồng thành viên; Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng; Kiểm soát viên của doanh nghiệp;
6. Chính thức đưa trách nhiệm xử lý tổn thất tài sản, nợ không có khả năng thu hồi vào một trong các trách nhiệm của SCIC khi thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn vốn;
7. Yêu cầu SCIC phải thực hiện công bố, công khai thông tin theo quy định của pháp luật
Như vậy, kể từ ngày 25/12/2017, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sẽ hoạt động theo Điều lệ mới nhằm đảm bảo sự phù hợp trong bối cảnh các văn bản pháp luật liên quan đã có sự điều chỉnh, sửa đổi cũng như phản ánh đúng với thực tiễn hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước.