Nhiều ngân hàng tăng mạnh lãi suất huy động
Với mong muốn bổ sung thêm nguồn vốn trung, dài hạn để phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh cuối năm, đồng thời giảm...
Bùng nổ nhượng quyền thương hiệu vào Việt Nam
Hoạt động nhượng quyền đang được giới kinh doanh vận dụng để đưa các thương hiệu nước ngoài vào thị trường Việt Nam. Ngoài lĩnh...
6 ngành kinh tế phát triển mũi nhọn khu vực miền Trung
Có 6 lĩnh vực kinh tế biển, ven biển đang được các tỉnh miền Trung tập trung phát triển và đã đạt được những kết...
91.9% doanh nghiệp lạc quan về hoạt động sản xuất 6 tháng cuối năm
Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có tỷ lệ doanh nghiệp dự báo về khối lượng sản xuất khả...
Việt Nam chuyển dần từ nhập siêu sang xuất siêu với CPTPP
Với hầu hết các hiệp định thương mại (FTA) đã ký, Việt Nam thường nhập siêu, thì nay, khi thực hiện CPTTP, trong 7 tháng...
- 01 / 04 / 2018 -
Quy định điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương

Ngày 15/01/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 08/2018/NĐ-CP quy định điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Theo đó, Nghị định số 08/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong các Nghị định trước của Chính phủ trong 8 lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương, bao gồm: lĩnh vực xăng dầu, lĩnh vực thuốc lá, lĩnh vực điện lực, lĩnh vực nhượng quyền thương mại, lĩnh vực thương mại điện tử, lĩnh vực hóa chất, lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp, lĩnh vực kinh doanh thực phẩm thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Công Thương, cụ thể như sau:

1. Trong lĩnh vực xăng dầu: Bãi bỏ một số điều kiện đối với thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, điều kiện sản xuất xăng dầu, điều kiện đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu, điều kiện kinh doanh dịch vụ cho thuê cảng, kho tiếp nhận xăng dầu;

2. Trong lĩnh vực thuốc lá: Bãi bỏ một số điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trồng cây thuốc lá, Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá, Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá, Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá, Giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá;

3. Trong lĩnh vực điện lực: Bãi bỏ điều kiện chung để cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực, Giấy phép tư vấn quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, Giấy phép tư vấn quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giấy phép tư vấn quy hoạch thủy điện; Bãi bỏ, sửa đổi một số điều kiện cấp Giấy phép hoạt động phát điện, Giấy phép hoạt động truyền tải điện, Giấy phép hoạt động phân phối điện, Giấy phép hoạt động bán buôn điện, Giấy phép hoạt động bán lẻ điện, Giấy phép xuất, nhập khẩu điện và một số loại Giấy phép tư vấn.

4. Trong lĩnh vực nhượng quyền thương mại: Bãi bỏ điều kiện đối với Bên nhượng quyền, Bên nhận quyền và bãi bỏ điều kiện hàng hóa, dịch vụ dược phép kinh doanh nhượng quyền thương mại.

5. Trong lĩnh vực thương mại điện tử: Bãi bỏ một số điều kiện thiết lập website thương mại điện tử bán hàng, bãi bỏ yêu cầu về tài chính và kỹ thuật khi cấp phép hoạt động chứng thực hợp đồng điện tử

6. Trong lĩnh vực hóa chất: Bãi bỏ một số điều kiện sản xuất hóa chất Bảng 1, Bảng 2, Bảng 3.

7. Trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp: Bãi bỏ một số điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp

8. Trong lĩnh vực kinh doanh thực phẩm: Sửa đổi, bổ sung một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, điều kiện đối với cơ sở sản xuất, điều kiện đối với trang thiết bị, dụng cụ, điều kiện đối với bảo quản thực phẩm trong sản xuất thực phẩm.

Bằng việc ban hành Nghị định số 08/2018/NĐ-CP Chính phủ đã bãi bỏ và sửa đổi khá nhiều các điều kiện về kinh doanh và được cấp Giấy phép trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương, qua đó sẽ góp phần đảm bảo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, theo thông lệ quốc tế.