Nhiều ngân hàng tăng mạnh lãi suất huy động
Với mong muốn bổ sung thêm nguồn vốn trung, dài hạn để phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh cuối năm, đồng thời giảm...
Bùng nổ nhượng quyền thương hiệu vào Việt Nam
Hoạt động nhượng quyền đang được giới kinh doanh vận dụng để đưa các thương hiệu nước ngoài vào thị trường Việt Nam. Ngoài lĩnh...
6 ngành kinh tế phát triển mũi nhọn khu vực miền Trung
Có 6 lĩnh vực kinh tế biển, ven biển đang được các tỉnh miền Trung tập trung phát triển và đã đạt được những kết...
91.9% doanh nghiệp lạc quan về hoạt động sản xuất 6 tháng cuối năm
Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có tỷ lệ doanh nghiệp dự báo về khối lượng sản xuất khả...
Việt Nam chuyển dần từ nhập siêu sang xuất siêu với CPTPP
Với hầu hết các hiệp định thương mại (FTA) đã ký, Việt Nam thường nhập siêu, thì nay, khi thực hiện CPTTP, trong 7 tháng...
- 01 / 04 / 2018 -
Phương pháp xác định giá điện của nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu

Ngày 29/11/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 26/2017/TT-BCT về quy định phương pháp, trình tự xác định chi phí hàng năm và giá điện của nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 18/01/2018.

Theo đó, Thông tư số 26/2017/TT-BCT quy định đối tượng áp dụng bao gồm: Tập đoàn Điện lực Việt Nam; các nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu và các Tổng công ty Điện lực.

Bên cạnh đó, Thông tư này còn quy định các phương pháp xác định chi phí hàng năm của nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu trong giai đoạn thị trường phát điện cạnh tranh và phương pháp, trình tự xác định giá điện của nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu trong giai đoạn thị trường bán buôn điện cạnh tranh. Cụ thể:

Thứ nhất, phương pháp xác định tổng chi phí hàng năm N (CN) của nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu được xác định theo công thức sau:

CN = CVL + CTL + CKH + CDVMN + CSCL + CLV + CK

Trong đó:

CVL:

Chi phí vật liệu năm N (đồng);

CTL:

Chi phí tiền lương năm N (đồng);

CKH:

Chi phí khấu hao tài sản cố định năm N (đồng);

CDVMN:

Chi phí dịch vụ mua ngoài năm N (đồng);

CSCL:

Chi phí sửa chữa lớn năm N (đồng);

CLV:

Chi phí lãi vay năm N (đồng);

CK:

Chi phí khác bằng tiền năm N (đồng).

Thứ hai, phương pháp xác định giá điện kể từ thời điểm vận hành chính thức thị trường bán buôn điện cạnh tranh cho nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu xác định được tổng mức đầu tư tính giá được tính theo công thức sau:

PC = FC + FOMCb

Trong đó:

FC: Giá cố định bình quân của nhà máy được xác định theo phương pháp quy định tại Khoản 2 Điều này (đồng/kWh);

FOMCb: Giá vận hành và bảo dưỡng tại năm áp dụng giá của nhà máy được xác định theo phương pháp quy định tại Khoản 3 Điều này (đồng/kWh).

Thông tư số số 26/2017/TT-BCT đã chỉ rõ trách nhiệm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Cục Điều tiết điện lực và Tổng công ty Điện lực đặc biệt trong giai đoạn thị trường phát điện cạnh tranh và giai đoạn thị trường bán buôn điện cạnh tranh. Qua đó, đảm bảo tính cần thiết, kịp thời của quản lý nhà nước đối với hoạt động xác định giá điện.