Nhiều ngân hàng tăng mạnh lãi suất huy động
Với mong muốn bổ sung thêm nguồn vốn trung, dài hạn để phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh cuối năm, đồng thời giảm...
Bùng nổ nhượng quyền thương hiệu vào Việt Nam
Hoạt động nhượng quyền đang được giới kinh doanh vận dụng để đưa các thương hiệu nước ngoài vào thị trường Việt Nam. Ngoài lĩnh...
6 ngành kinh tế phát triển mũi nhọn khu vực miền Trung
Có 6 lĩnh vực kinh tế biển, ven biển đang được các tỉnh miền Trung tập trung phát triển và đã đạt được những kết...
91.9% doanh nghiệp lạc quan về hoạt động sản xuất 6 tháng cuối năm
Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có tỷ lệ doanh nghiệp dự báo về khối lượng sản xuất khả...
Việt Nam chuyển dần từ nhập siêu sang xuất siêu với CPTPP
Với hầu hết các hiệp định thương mại (FTA) đã ký, Việt Nam thường nhập siêu, thì nay, khi thực hiện CPTTP, trong 7 tháng...
- 29 / 07 / 2018 -
Phê duyệt chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020

Ngày 16/07/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 868/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1168/QĐ-TTg ngày 24/07/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.
Theo đó, Quyết định số 868/QĐ-TTg sửa đổi bổ sung Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 như sau:
1. Kinh phí dự kiến thực hiện Chương trình là 7.300.000.000.000 (Bảy nghìn ba trăm tỷ đồng), giảm 3.700.000.000.000 (Ba nghìn bảy trăm tỷ đồng) so với Quyết định số 1168/QĐ-TTg, số tiền này được đảm bảo từ Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam, trong đó:
– Kế hoạch kinh phí dự kiến dành cho các nhiệm vụ đầu tư cơ sở hạ tầng viễn thông của tất cả các chương trình thành phần chiếm 50% tổng kinh phí của toàn bộ Chương trình;
– Kế hoạch kinh phí dự kiến hỗ trợ cho một doanh nghiệp viễn thông để phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông trong toàn bộ giai đoạn thực hiện Chương trình không vượt quá 70% tổng kinh phí dành cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông của Chương trình, trừ trường hợp trên địa bàn cụ thể hoặc đối với nhiệm vụ cụ thể, chỉ có duy nhất một doanh nghiệp đủ điều kiện theo quy định để tham gia thực hiện nhiệm vụ của Chương trình;
– Việc quyết toán các nhiệm vụ của Chương trình được thực hiện trên cơ sở kết quả thực hiện của doanh nghiệp và dự toán đã được phê duyệt.
2. Mức đóng góp của doanh nghiệp viễn thông vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam:
– Đối với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ có hạ tầng mạng là 0,7% doanh thu các dịch vụ viễn thông theo quy định pháp luật. Mức đóng góp này giảm 0,8% so với quy định tại Quyết định số 1168/QĐ-TTg (1,5%)
– Dựa vào tình hình thực tế, Bộ Thông tin và Truyền thông trình Thủ tướng Chính phủ xem xét điều chỉnh mức đóng góp của doanh nghiệp viễn thông vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam để đảm bảo triển khai hiệu quả các nhiệm vụ của Chương trình trong trường hợp cần thiết.
Như vậy, có thể thấy, Quyết định số 868/QĐ-TTg đã có những sửa đổi bổ sung phù hợp với bối cảnh kinh tế đất nước hiện nay nhằm mục đích đảm bảo cân bằng ngân sách Nhà nước.