Nhiều ngân hàng tăng mạnh lãi suất huy động
Với mong muốn bổ sung thêm nguồn vốn trung, dài hạn để phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh cuối năm, đồng thời giảm...
Bùng nổ nhượng quyền thương hiệu vào Việt Nam
Hoạt động nhượng quyền đang được giới kinh doanh vận dụng để đưa các thương hiệu nước ngoài vào thị trường Việt Nam. Ngoài lĩnh...
6 ngành kinh tế phát triển mũi nhọn khu vực miền Trung
Có 6 lĩnh vực kinh tế biển, ven biển đang được các tỉnh miền Trung tập trung phát triển và đã đạt được những kết...
91.9% doanh nghiệp lạc quan về hoạt động sản xuất 6 tháng cuối năm
Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có tỷ lệ doanh nghiệp dự báo về khối lượng sản xuất khả...
Việt Nam chuyển dần từ nhập siêu sang xuất siêu với CPTPP
Với hầu hết các hiệp định thương mại (FTA) đã ký, Việt Nam thường nhập siêu, thì nay, khi thực hiện CPTTP, trong 7 tháng...
- 27 / 05 / 2018 -
Nguyên tắc xác định sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn

Ngày 15/05/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 74/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2018.

Theo đó, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP quy định về nguyên tắc xác định sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn như sau:

  1. Căn cứ của nguyên tắc:

–           Khả năng gây mất an toàn có thể xảy ra của sản phẩm, hàng hóa;

–           Yêu cầu và khả năng quản lý nhà nước trong từng thời kỳ.

  1. Khả năng gây mất an toàn có thể xảy ra của sản phẩm, hàng hóa được xác định dựa trên một hoặc những yếu tố sau:

–           Bản chất hóa học, vật lý, sinh học;

–           Kết cấu, nguyên lý hoạt động;

–           Quá trình vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng.

  1. Bộ quản lý ngành, lĩnh vực xác định sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn và mã số HS phù hợp với Danh Mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam kèm theo thuyết minh lý do lựa chọn sản phẩm, hàng hóa để xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng và biện pháp quản lý đối với sản phẩm, hàng hóa thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực được phân công quản lý.

Bằng những quy định chi tiết và cụ thể, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP được kỳ vọng là định hướng, chỉ đạo để các Bộ, ban, ngành thể chế hóa các quy định về xác định sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn trong phạm vi quản lý, từ đó sớm xây dựng bộ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia để quản lý các sản phẩm này.