Nhiều ngân hàng tăng mạnh lãi suất huy động
Với mong muốn bổ sung thêm nguồn vốn trung, dài hạn để phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh cuối năm, đồng thời giảm...
Bùng nổ nhượng quyền thương hiệu vào Việt Nam
Hoạt động nhượng quyền đang được giới kinh doanh vận dụng để đưa các thương hiệu nước ngoài vào thị trường Việt Nam. Ngoài lĩnh...
6 ngành kinh tế phát triển mũi nhọn khu vực miền Trung
Có 6 lĩnh vực kinh tế biển, ven biển đang được các tỉnh miền Trung tập trung phát triển và đã đạt được những kết...
91.9% doanh nghiệp lạc quan về hoạt động sản xuất 6 tháng cuối năm
Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có tỷ lệ doanh nghiệp dự báo về khối lượng sản xuất khả...
Việt Nam chuyển dần từ nhập siêu sang xuất siêu với CPTPP
Với hầu hết các hiệp định thương mại (FTA) đã ký, Việt Nam thường nhập siêu, thì nay, khi thực hiện CPTTP, trong 7 tháng...
- 01 / 04 / 2018 -
Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ quy định về chuyển doanh nghiệp Nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần

Ngày 16/11/2017, Chính Phủ đã ban hành Nghị định số 126/2017/NĐ-CP quy định về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành Công ty Cổ phần, Nghị định này sẽ có hiệu lực vào ngày 1/1/2018.

Việc ra đời Nghị định số 126/2017/NĐ-CP là một bước đột phá trong quá trình đẩy mạnh nền kinh tế thị trường trong đó tập trung và trú trọng chủ yếu thúc đẩy quá trình tự do đầu tư phát triển của các cá nhân, tổ chức, pháp nhân là thương nhân một cách có trật tự, định hướng. Vấn đề cổ phần hóa có thể thể thực hiện theo ba hình thức đó là: Giữ nguyên vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp, phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ; Bán một phần vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp hoặc kết hợp vừa bán bớt một phần vốn nhà nước vừa phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ; Bán toàn bộ vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp hoặc kết hợp vừa bán toàn bộ vốn nhà nước vừa phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Đối tượng và điều kiện mua cổ phần gồm: Nhà đầu tư trong nước được quyền mua cổ phần của doanh nghiệp cổ phần hóa với số lượng không hạn chế, trừ trường hợp quy định cụ thể; Nhà đầu tư nước ngoài được quyền mua cổ phần của doanh nghiệp cổ phần hóa theo quy định tại Nghị định này và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Bên cạnh đó, đồng tiền thanh toán được áp dụng là đồng tiền Việt Nam. Phương thức bán cổ phần gồm: Đấu giá công khai; Bảo lãnh phát hành; Thỏa thuận trực tiếp; Phương thức dựng sổ (Booking building). Giá trị của mỗi cổ phần sau khi chào báo là 10.000.000VNĐ. Sau khi thực hiện xong thủ tục cổ phần hóa, tổ chức mới sẽ kế thừa toàn bộ các quyền và nghĩa vụ của tổ chức cũ.

Nội dung của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP với những quy định mới là một bước tiến mang tính đột phá, đó sẽ là cơ sở tham chiếu tốt nhất cho các mục tiêu và nhu cầu đầu tư của các chủ thể đang có nhu cầu trong việc nhìn nhận một cách tổng thể, chi tiết cho từng điều kiện thực hiện trong quá trình thực hiện đầu tư.