Nhiều ngân hàng tăng mạnh lãi suất huy động
Với mong muốn bổ sung thêm nguồn vốn trung, dài hạn để phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh cuối năm, đồng thời giảm...
Bùng nổ nhượng quyền thương hiệu vào Việt Nam
Hoạt động nhượng quyền đang được giới kinh doanh vận dụng để đưa các thương hiệu nước ngoài vào thị trường Việt Nam. Ngoài lĩnh...
6 ngành kinh tế phát triển mũi nhọn khu vực miền Trung
Có 6 lĩnh vực kinh tế biển, ven biển đang được các tỉnh miền Trung tập trung phát triển và đã đạt được những kết...
91.9% doanh nghiệp lạc quan về hoạt động sản xuất 6 tháng cuối năm
Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có tỷ lệ doanh nghiệp dự báo về khối lượng sản xuất khả...
Việt Nam chuyển dần từ nhập siêu sang xuất siêu với CPTPP
Với hầu hết các hiệp định thương mại (FTA) đã ký, Việt Nam thường nhập siêu, thì nay, khi thực hiện CPTTP, trong 7 tháng...
- 01 / 04 / 2018 -
Thông tư 113/2017/TT-BTC ngày 20/10/2017 sửa đổi Thông tư 202/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm

Ngày 20/10/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 113/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số  202/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm. Theo Thông tư 113/2017/TT-BTC các quy định được thể hiện cụ thể như sau:

1. Giảm lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm. Theo nội dung Thông tư 113/2017/TT-BTC, phí đăng ký giao dịch bảo đảm giảm mạnh như sau:

– Phí đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm: giảm từ 70.000 đồng/hồ sơ xuống còn 30.000 đồng/hồ sơ.

– Phí cấp bản sao văn bản chứng nhận nội dung đăng ký giao dịch bảo đảm: giảm từ 30.000 đồng/trường hợp xuống cong 25.000 đồng/trường hợp.

2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 12 năm 2017.

Quy định mới này của Nhà nước thể hiện sự hỗ trợ doanh nghiệp phát triển của trong hoạt động mua bán đấu giá tài sản nói riêng và nằm trong một loạt các chính sách hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp của Nhà nước trong các hoạt động kinh tế nói chung.