Nhiều ngân hàng tăng mạnh lãi suất huy động
Với mong muốn bổ sung thêm nguồn vốn trung, dài hạn để phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh cuối năm, đồng thời giảm...
Bùng nổ nhượng quyền thương hiệu vào Việt Nam
Hoạt động nhượng quyền đang được giới kinh doanh vận dụng để đưa các thương hiệu nước ngoài vào thị trường Việt Nam. Ngoài lĩnh...
6 ngành kinh tế phát triển mũi nhọn khu vực miền Trung
Có 6 lĩnh vực kinh tế biển, ven biển đang được các tỉnh miền Trung tập trung phát triển và đã đạt được những kết...
91.9% doanh nghiệp lạc quan về hoạt động sản xuất 6 tháng cuối năm
Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có tỷ lệ doanh nghiệp dự báo về khối lượng sản xuất khả...
Việt Nam chuyển dần từ nhập siêu sang xuất siêu với CPTPP
Với hầu hết các hiệp định thương mại (FTA) đã ký, Việt Nam thường nhập siêu, thì nay, khi thực hiện CPTTP, trong 7 tháng...
- 01 / 04 / 2018 -
Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia

Ngày 15/11/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT có nội dung quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Thông tư sẽ có hiệu lực ngày 01/3/2018.

Việc ra đời của thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT là sự cần thiết trong thời điểm này để chi tiết, cụ thể hóa những nội dung chưa thực sự rõ ràng ở các văn bản hướng dẫn trước đó. Đồng thời, xây dựng, bổ xung thêm những nội dung cần thiết phù hợp với tiến trình phát triển thực tiễn. Có một số nội dung đáng chú ý liên quan tới các nội dung về đảm bảo dự thầu, cụ thể: Khi tham dự thầu qua mạng, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành. Đối với những ngân hàng, tổ chức tín dụng đã kết nối với Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhà thầu thực hiện bảo lãnh dự thầu qua mạng. Đối với ngân hàng, tổ chức tín dụng chưa có kết nối đến Hệ thống, nhà thầu quét (scan) thư bảo lãnh của ngân hàng và đính kèm khi nộp E-HSDT. Trong trường hợp này, nhà thầu phải cam kết nộp bản gốc bảo lãnh dự thầu theo quy định. Bên cạnh đó, có một số trường hợp phải nộp bản gốc thư bảo lãnh dự thầu cho bên mời thầu gồm: Nhà thầu được mời vào thương thảo hợp đồng; Nhà thầu vi phạm quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến không được hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu theo quy định tại khoản 8 Điều 11 Luật đấu thầu. Quy trình lựa chọn nhà thầu như sau: Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu, bao gồm ( Lập E-HSMT; Thẩm định và phê duyệt E-HSMT); Tổ chức lựa chọn nhà thầu, bao gồm: (Đăng tải E-TBMT và phát hành E-HSMT; Sửa đổi, làm rõ E-HSMT; Nộp E-HSDT; Mở thầu); Đánh giá E-HSDT, xếp hạng nhà thầu; Thương thảo hợp đồng, trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; Hoàn thiện, ký kết hợp đồng. Trên cơ sở kết quả đánh giá E-HSDT của tổ chuyên gia, bên mời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu theo Phụ lục số 5A ban hành kèm theo Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT.

Việc ban hành thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT có vai trò rất quan trọng không chỉ đối với vấn đề quản lý công mà trên hết nó là cơ sở để các tổ chức, cá nhân đầu tư nắm rõ được các nội dung liên quan tới mục tiêu đầu tư trong lĩnh vực này, để từ đó đưa ra những phương án phù hợp và đúng lúc.