Nhiều ngân hàng tăng mạnh lãi suất huy động
Với mong muốn bổ sung thêm nguồn vốn trung, dài hạn để phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh cuối năm, đồng thời giảm...
Bùng nổ nhượng quyền thương hiệu vào Việt Nam
Hoạt động nhượng quyền đang được giới kinh doanh vận dụng để đưa các thương hiệu nước ngoài vào thị trường Việt Nam. Ngoài lĩnh...
6 ngành kinh tế phát triển mũi nhọn khu vực miền Trung
Có 6 lĩnh vực kinh tế biển, ven biển đang được các tỉnh miền Trung tập trung phát triển và đã đạt được những kết...
91.9% doanh nghiệp lạc quan về hoạt động sản xuất 6 tháng cuối năm
Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có tỷ lệ doanh nghiệp dự báo về khối lượng sản xuất khả...
Việt Nam chuyển dần từ nhập siêu sang xuất siêu với CPTPP
Với hầu hết các hiệp định thương mại (FTA) đã ký, Việt Nam thường nhập siêu, thì nay, khi thực hiện CPTTP, trong 7 tháng...
- 06 / 07 / 2018 -
Điều chỉnh mục tiêu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020

Ngày 02/07/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 800/QĐ-TTg điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Theo đó, Quyết định số 800/QĐ-TTg đã điều chỉnh một số mục tiêu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, cụ thể như sau:

  1. Đặt chỉ tiêu vào năm 2020, tỷ lệ biết chữ của nữ trong độ tuổi từ 15 – 60 đạt ngang bằng với nam (98%), trong đó tỷ lệ ở 14 tỉnh có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn đặt 94%, tỷ lệ người dân tộc thiểu số biết chữ đạt 90%;
  2. Phấn đấu hàng tháng có ít nhất 02 chuyên mục tuyên truyền về bình đẳng giới trên hệ thống thông tin cơ sở tại các xã, phường, thị trấn vào năm 2020;
  3. Đến năm 2020 ít nhất 50% số nạn nhân của bạo lực gia đình được phát hiện được tư vấn về tâm lý, pháp lý, được hỗ trợ và chăm sóc sức khỏe tại các cơ sở trợ giúp nạn nhân của bạo lực gia đình và đạt 75% số người gây bạo lực gia đình được phát hiện ở mức chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự được tư vấn tại các cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình;

Bên cạnh đó, Quyết định số 800/QĐ-TTg cũng sửa đổi, bổ sung một số giải pháp chủ yếu để thực hiện Chiến lược, bao gồm: Xây dựng, phê duyệt và triển khai thực hiện công tác quy hoạch gắn với công tác bố trí, sử dụng, đánh giá, đào tạo, bồi thường nguồn nữ cán bộ, công chức, viên chức vào các chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp tại các cơ quan, tổ chức nhà nước với các chỉ tiêu cụ thể và giải pháp khả thi; định kỳ hàng năm tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch.

Có thể thấy, thông qua Quyết định số 800/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã có những điều chỉnh cụ thể và kịp thời về vấn đề bình đẳng giới, phù hợp với sự phát triển đời sống kinh tế – xã hội trong giai đoạn mới, từ đó tăng cường sự hiểu biết của người dân, nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc xây dựng một xã hội công bằng văn minh và tiến bộ.