Nhiều ngân hàng tăng mạnh lãi suất huy động
Với mong muốn bổ sung thêm nguồn vốn trung, dài hạn để phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh cuối năm, đồng thời giảm...
Bùng nổ nhượng quyền thương hiệu vào Việt Nam
Hoạt động nhượng quyền đang được giới kinh doanh vận dụng để đưa các thương hiệu nước ngoài vào thị trường Việt Nam. Ngoài lĩnh...
6 ngành kinh tế phát triển mũi nhọn khu vực miền Trung
Có 6 lĩnh vực kinh tế biển, ven biển đang được các tỉnh miền Trung tập trung phát triển và đã đạt được những kết...
91.9% doanh nghiệp lạc quan về hoạt động sản xuất 6 tháng cuối năm
Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có tỷ lệ doanh nghiệp dự báo về khối lượng sản xuất khả...
Việt Nam chuyển dần từ nhập siêu sang xuất siêu với CPTPP
Với hầu hết các hiệp định thương mại (FTA) đã ký, Việt Nam thường nhập siêu, thì nay, khi thực hiện CPTTP, trong 7 tháng...
- 09 / 06 / 2018 -
Các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực giao thông

Ngày 28/05/2018, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Công văn số 5559/BGTVT-QLDN về báo cáo tình hình công bố và công khai thông tin trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Công văn này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Theo đó, Công văn số 5559/BGTVT-QLDN đề ra các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực giao thông như sau:

  1. Trung tâm Công nghệ thông tin Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong việc cung cấp thông tin, tiếp nhận các thông tin hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, lập chuyên mục riêng về thông tin hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện đăng tải công khai thông tin có liên quan trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Giao thông vận tải.
  2. Các đơn vị trực thuộc Bộ có trách nhiệm rà soát, tập hợp các thông tin về kế hoạch, chương trình, dự án, hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, bao gồm các thông tin như chỉ dẫn kinh doanh, thông tin về tín dụng, thị trường, sản phẩm, công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp và các thông tin khác theo nhu cầu của doanh nghiệp.

Thông qua các nội dung trong Công văn số 5559/BGTVT-QLDN, Bộ Giao thông vận tải đã thể hiện sự quan tâm tới các doanh nghiệp nhỏ và vừa, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp này được tiếp cận với nhiều nguồn thông tin trong lĩnh vực giao thông vận tải để nhanh chóng nắm bắt các cơ hội phát triển, mở rộng kinh doanh.