Nhiều ngân hàng tăng mạnh lãi suất huy động
Với mong muốn bổ sung thêm nguồn vốn trung, dài hạn để phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh cuối năm, đồng thời giảm...
Bùng nổ nhượng quyền thương hiệu vào Việt Nam
Hoạt động nhượng quyền đang được giới kinh doanh vận dụng để đưa các thương hiệu nước ngoài vào thị trường Việt Nam. Ngoài lĩnh...
6 ngành kinh tế phát triển mũi nhọn khu vực miền Trung
Có 6 lĩnh vực kinh tế biển, ven biển đang được các tỉnh miền Trung tập trung phát triển và đã đạt được những kết...
91.9% doanh nghiệp lạc quan về hoạt động sản xuất 6 tháng cuối năm
Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có tỷ lệ doanh nghiệp dự báo về khối lượng sản xuất khả...
Việt Nam chuyển dần từ nhập siêu sang xuất siêu với CPTPP
Với hầu hết các hiệp định thương mại (FTA) đã ký, Việt Nam thường nhập siêu, thì nay, khi thực hiện CPTTP, trong 7 tháng...
- 22 / 07 / 2018 -
Ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân

Ngày 12/07/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 1164/QĐ-BTTTT về quy chế cung cấp thông tin cho công dân. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.
Theo đó, Quyết định số 1164/QĐ-BTTTT có những nội dung mới đáng chú ý như sau:
1. Về phân công trách nhiệm
– Bộ trưởng chịu trách nhiệm chỉ đạo chung về việc cung cấp thông tin cho công dân trong lĩnh vực trực tiếp phụ trách, các Thứ trưởng chỉ đạo về việc cung cấp thông tin cho công dân thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.
– Văn phòng Bộ là đơn vị đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin và trả kết quả cung cấp thông tin theo yêu cầu, Trung tâm Thông tin chịu trách nhiệm đảm bảo các điều kiện kỹ thuật và cập nhật các thông tin tại chuyên mục về tiếp cận thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông.
2. Về công khai thông tin
– Đối với thông tin phải được công khai theo quy định, các đơn vị chủ trì tạo ra thông tin có trách nhiệm rà soát, kiểm tra tính bí mật của thông tin và loại bỏ các thông tin công dân không được tiếp cận, thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện trước khi công khai.
– Các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng Bộ và Trung tâm Thông tin đăng tải bản điện tử tại chuyên mục về tiếp cận thông tin trên Cổng thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông. Trường hợp thông tin được công khai tại các chuyên mục khác trên Cổng thông tin điện tử thì tại Danh mục thông tin công khai phải kèm theo đường dẫn truy cập thông tin.
3. Về cung cấp thông tin theo yêu cầu
– Văn phòng Bộ có trách nhiệm tiếp nhận Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin trực tiếp tại Trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông. Trường hợp thông tin trên Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin không cụ thể, rõ ràng, Văn phòng Bộ hướng dẫn người yêu cầu cung cấp thông tin bổ sung theo quy định.
– Văn phòng Bộ tiến hành cập nhật yêu cầu cung cấp thông tin vào sổ theo dõi cung cấp thông tin theo yêu cầu và lập Phiếu tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin, trong đó ghi rõ thời hạn giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin là 10 ngày làm việc.
Thông qua những quy định chi tiết và cụ thể về hoạt động cung cấp thông tin cho công dân, Quyết định số 1164/QĐ-BTTTT được đánh giá đã đảm bảo quyền được tiếp cận thông tin của người dân, đồng thời góp phần tăng cường sự kiểm soát, quản lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong hoạt động cung cấp thông tin cho công dân.