Nhiều ngân hàng tăng mạnh lãi suất huy động
Với mong muốn bổ sung thêm nguồn vốn trung, dài hạn để phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh cuối năm, đồng thời giảm...
Bùng nổ nhượng quyền thương hiệu vào Việt Nam
Hoạt động nhượng quyền đang được giới kinh doanh vận dụng để đưa các thương hiệu nước ngoài vào thị trường Việt Nam. Ngoài lĩnh...
6 ngành kinh tế phát triển mũi nhọn khu vực miền Trung
Có 6 lĩnh vực kinh tế biển, ven biển đang được các tỉnh miền Trung tập trung phát triển và đã đạt được những kết...
91.9% doanh nghiệp lạc quan về hoạt động sản xuất 6 tháng cuối năm
Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có tỷ lệ doanh nghiệp dự báo về khối lượng sản xuất khả...
Việt Nam chuyển dần từ nhập siêu sang xuất siêu với CPTPP
Với hầu hết các hiệp định thương mại (FTA) đã ký, Việt Nam thường nhập siêu, thì nay, khi thực hiện CPTTP, trong 7 tháng...
- 21 / 04 / 2018 -
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa

Ngày 11/04/2018, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư số 18/2018/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2016/TT-BGTVT ngày 09/06/2016 của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 132/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/06/2018.

Theo đó, Thông tư số 18/2018/TT-BGTVT đã sửa đổi, bổ sung một số nội dung sau:

  1. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm, người có thẩm quyền xử phạt, lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa, tổ chức, cá nhân có liên quan phải thực hiện theo các quy định của pháp luật, cụ thể là:

+ Luật xử lý vi phạm hành chính;

+ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013;

+ Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/08/2017;

+ Nghị định 132/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015

+ Thông tư số 18/2018/TT-BGTVT ngày 11/04/2018.

  1. Ban hành mẫu biên bản, mẫu quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa. Các loại mẫu biên bản, mẫu quyết định khác được áp dụng theo quy định tại Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/08/2017.

Bằng các quy định cụ thể cùng với việc ban hành các biểu mẫu chính thức, Thông tư số 18/2018/TT-BGTVT đã tháo gỡ vướng mắc cho các cá nhân, tổ chức trong thực tiễn áp dụng, chấp hành quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa.