Nhiều ngân hàng tăng mạnh lãi suất huy động
Với mong muốn bổ sung thêm nguồn vốn trung, dài hạn để phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh cuối năm, đồng thời giảm...
Bùng nổ nhượng quyền thương hiệu vào Việt Nam
Hoạt động nhượng quyền đang được giới kinh doanh vận dụng để đưa các thương hiệu nước ngoài vào thị trường Việt Nam. Ngoài lĩnh...
6 ngành kinh tế phát triển mũi nhọn khu vực miền Trung
Có 6 lĩnh vực kinh tế biển, ven biển đang được các tỉnh miền Trung tập trung phát triển và đã đạt được những kết...
91.9% doanh nghiệp lạc quan về hoạt động sản xuất 6 tháng cuối năm
Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có tỷ lệ doanh nghiệp dự báo về khối lượng sản xuất khả...
Việt Nam chuyển dần từ nhập siêu sang xuất siêu với CPTPP
Với hầu hết các hiệp định thương mại (FTA) đã ký, Việt Nam thường nhập siêu, thì nay, khi thực hiện CPTTP, trong 7 tháng...
- 12 / 08 / 2018 -
Sửa đổi, bổ sung một số quy định thu phí trong lĩnh lực tài nguyên, môi trường

Ngày 25/6/2018, Bộ tài chính ban hành Thông tư số 55/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số quy định thu phí trong lĩnh lực tài nguyên, môi trường. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/08/2018.

Theo đó, Thông tư số 55/2018/TT-BTC có một số nội dung sửa đổi, bổ sung nổi bật cụ thể như sau:

  • Tổ chức thu phí thẩm định đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường là Tổng cục Môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường thay Trung tâm Quan trắc môi trường thuộc Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường.
  • Tổ chức thu phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học biến đổi gen là Tổng cục Môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường thay Cục Bảo tồn đa dạng sinh học thuộc Tổng cục Môi trường – Bộ Tài nguyên và Môi trường.
  • Tổ chức thu phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản là Trung tâm Thông tin, Lưu trữ và Tạp chí địa chất trực thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường
  • Tổ chức thu phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ gồm: Trung tâm Thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ, Chi cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý phía Nam trực thuộc Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường; các đơn vị có chức năng tiếp nhận, lưu trữ, quản lý và cung cấp thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
  • Tổ chức thu phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn gồm: Trung tâm Quan trắc khí tượng thủy văn, Trung tâm Thông tin và Dữ liệu khí tượng thủy văn, Liên đoàn Khảo sát khí tượng thủy văn và các Đài khí tượng thủy văn khu vực trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường
  • Tổ chức thu phí xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất là tổng cục Môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Bằng những quy định chi tiết và cụ thể, Thông tư số 55/2018/TT-BTC đã có những sửa đổi, bổ sung quan trọng, qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân nộp phí thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình; đồng thời đảm bảo tính minh bạch trong các hoạt động quản lý và sử dụng phí trong lĩnh lực tài nguyên, môi trường.