Nhiều ngân hàng tăng mạnh lãi suất huy động
Với mong muốn bổ sung thêm nguồn vốn trung, dài hạn để phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh cuối năm, đồng thời giảm...
Bùng nổ nhượng quyền thương hiệu vào Việt Nam
Hoạt động nhượng quyền đang được giới kinh doanh vận dụng để đưa các thương hiệu nước ngoài vào thị trường Việt Nam. Ngoài lĩnh...
6 ngành kinh tế phát triển mũi nhọn khu vực miền Trung
Có 6 lĩnh vực kinh tế biển, ven biển đang được các tỉnh miền Trung tập trung phát triển và đã đạt được những kết...
91.9% doanh nghiệp lạc quan về hoạt động sản xuất 6 tháng cuối năm
Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có tỷ lệ doanh nghiệp dự báo về khối lượng sản xuất khả...
Việt Nam chuyển dần từ nhập siêu sang xuất siêu với CPTPP
Với hầu hết các hiệp định thương mại (FTA) đã ký, Việt Nam thường nhập siêu, thì nay, khi thực hiện CPTTP, trong 7 tháng...
- 12 / 08 / 2018 -
Hướng dẫn mới về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội

Ngày 29/06/2018, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (“Bộ LĐTBXH”) đã ban hành Thông tư số 05/2018/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 8 Điều 1 Nghị định 88/2018/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành. Thông tư số 05/2018/TT-BLĐTBXH sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 15/08/2018

Theo đó, kể từ ngày 01/07/2018, mức lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm Xã hội (“BHXH”) và trợ cấp hàng tháng (sau đây gọi tắt là mức hưởng) sẽ được điều chỉnh theo xu hướng tăng lên, cụ thể như sau:

Thứ nhất, đối tượng áp dụng bao gồm:

  • Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức, người lao động, quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng;
  • Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009, Nghị định 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 và Nghị định 09/1998/NĐ-CP ngày 23/01/1998 đang hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng;
  • Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 91/2000/QĐ-TTg ngày 04/08/2000, Quyết định 613/QĐ-TTg ngày 06/05/2010; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng;
  • Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng.

Thứ hai, mức tăng:

Mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng của các đối tượng nêu trên được tăng thêm 6,92% so với mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 06/2018. Cụ thể:

Mức hưởng từ tháng 07/2018 = Mức hưởng tháng 6/2018  x  1,0692

Như vậy, kể từ ngày 01/07/2018, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp sẽ được điều chỉnh theo hướng gia tăng, quy định này là sự điều chỉnh cần thiết phù hợp với sự biến động của giá cả thị trường, sự biến động của nền kinh tế Việt Nam hiện nay.