Nhiều ngân hàng tăng mạnh lãi suất huy động
Với mong muốn bổ sung thêm nguồn vốn trung, dài hạn để phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh cuối năm, đồng thời giảm...
Bùng nổ nhượng quyền thương hiệu vào Việt Nam
Hoạt động nhượng quyền đang được giới kinh doanh vận dụng để đưa các thương hiệu nước ngoài vào thị trường Việt Nam. Ngoài lĩnh...
6 ngành kinh tế phát triển mũi nhọn khu vực miền Trung
Có 6 lĩnh vực kinh tế biển, ven biển đang được các tỉnh miền Trung tập trung phát triển và đã đạt được những kết...
91.9% doanh nghiệp lạc quan về hoạt động sản xuất 6 tháng cuối năm
Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có tỷ lệ doanh nghiệp dự báo về khối lượng sản xuất khả...
Việt Nam chuyển dần từ nhập siêu sang xuất siêu với CPTPP
Với hầu hết các hiệp định thương mại (FTA) đã ký, Việt Nam thường nhập siêu, thì nay, khi thực hiện CPTTP, trong 7 tháng...
- 01 / 04 / 2018 -
Quyết định số 2362/2017/QĐ-BTC ngày 15/11/2017 về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực quản lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài Chính

Ngày 15/11/2017, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2362/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực quản lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính. Theo đó, hai thủ tục hành chính thuế, bao gồm: Đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế; đăng ký hoạt động kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế đối với đại lý thuế đã được sửa đổi, thay thế bởi Bộ Tài chính qua việc ban hành Quyết định số 2362/QĐ-BTC.

Việc đăng ký hoạt động kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế đối với đại lý thuế được sửa đổi thay thế như sau: Sử dụng “Mẫu số 01A – Văn bản đề nghị xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế” tại Thông tư 51/2017/TT-BTC hướng dẫn hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế thay cho “Mẫu số 01” của Thông tư 117/2012/TT-BTC hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

Về nội dung của việc đăng ký hoạt động kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế đối với đại lý thuế, Quyết định cho bỏ yêu cầu nộp giấy chứng nhận đăng ký thuế, mẫu chữ ký của người có thẩm quyền của đại lý thuế ký tên trên các hồ sơ đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế….; giảm thời hạn giải quyết hồ sơ từ 10 ngày làm việc xuống còn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Quyết định số 2362 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2017 và sửa đổi, thay thế thủ tục hành chính tại Quyết định số 1500/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính.