Nhiều ngân hàng tăng mạnh lãi suất huy động
Với mong muốn bổ sung thêm nguồn vốn trung, dài hạn để phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh cuối năm, đồng thời giảm...
Bùng nổ nhượng quyền thương hiệu vào Việt Nam
Hoạt động nhượng quyền đang được giới kinh doanh vận dụng để đưa các thương hiệu nước ngoài vào thị trường Việt Nam. Ngoài lĩnh...
6 ngành kinh tế phát triển mũi nhọn khu vực miền Trung
Có 6 lĩnh vực kinh tế biển, ven biển đang được các tỉnh miền Trung tập trung phát triển và đã đạt được những kết...
91.9% doanh nghiệp lạc quan về hoạt động sản xuất 6 tháng cuối năm
Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có tỷ lệ doanh nghiệp dự báo về khối lượng sản xuất khả...
Việt Nam chuyển dần từ nhập siêu sang xuất siêu với CPTPP
Với hầu hết các hiệp định thương mại (FTA) đã ký, Việt Nam thường nhập siêu, thì nay, khi thực hiện CPTTP, trong 7 tháng...
- 09 / 09 / 2018 -
Quy trình giải quyết miễn thuế hàng hóa nhập khẩu

Ngày 23/08/2018, Tổng cục hải quan ban hành Quyết định số 2503/QĐ-TCHQ về việc ban hành quy trình giải quyết miễn thuế hàng hóa nhập khẩu theo Điều ước Quốc tế, thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam với các Tổ chức Phi Chính phủ. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 07/09/2018.
Theo đó, Quyết định số 2503/QĐ-TCHQ có những nội dung nổi bật đáng chú ý như sau:
– Về quy trình giải quyết miễn thuế hàng hóa nhập khẩu theo điều ước quốc tế tại Tổng cục hải quan:
Bước 1: Tiếp nhận, phân công xử lý hồ sơ miễn thuế nhập khẩu hàng hóa theo Điều ước Quốc tế, Thỏa thuận
Bước 2: Kiểm tra hồ sơ miễn thuế theo Điều ước Quốc tế, Thỏa thuận
Bước 3: Xử lý hồ sơ trong trường hợp Điều ước quốc tế hoặc Thỏa thuận không quy định chủng loại, định lượng hàng hóa miễn thuế
Bước 4: Thông báo kết quả xử lý cho người đề nghị miễn thuế
– Về quy trình giải quyết miễn thuế hàng hóa nhập khẩu theo điều ước quốc tế tại ục hải quan các tỉnh, thành phố:
Bước 1: Xử lý hồ sơ thông báo danh mục hàng hóa miễn thuế tại Cục Hải quan
Bước 2: Giải quyết miễn thuế tại Chi cục Hải quan
Bước 3: Xử lý khi hết lượng hàng hóa trên Phiếu theo dõi trừ lùi
Như vậy, với những nội dung chi tiết và cụ thể, Quyết định số 2503/QĐ-TCHQ đã góp phần làm rõ quy trình Giải quyết miễn thuế hàng hóa nhập khẩu theo Điều ước Quốc tế, thỏa thuận giữa Việt Nam với các Tổ chức phi Chính phủ.