Nhiều ngân hàng tăng mạnh lãi suất huy động
Với mong muốn bổ sung thêm nguồn vốn trung, dài hạn để phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh cuối năm, đồng thời giảm...
Bùng nổ nhượng quyền thương hiệu vào Việt Nam
Hoạt động nhượng quyền đang được giới kinh doanh vận dụng để đưa các thương hiệu nước ngoài vào thị trường Việt Nam. Ngoài lĩnh...
6 ngành kinh tế phát triển mũi nhọn khu vực miền Trung
Có 6 lĩnh vực kinh tế biển, ven biển đang được các tỉnh miền Trung tập trung phát triển và đã đạt được những kết...
91.9% doanh nghiệp lạc quan về hoạt động sản xuất 6 tháng cuối năm
Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có tỷ lệ doanh nghiệp dự báo về khối lượng sản xuất khả...
Việt Nam chuyển dần từ nhập siêu sang xuất siêu với CPTPP
Với hầu hết các hiệp định thương mại (FTA) đã ký, Việt Nam thường nhập siêu, thì nay, khi thực hiện CPTTP, trong 7 tháng...
- 01 / 04 / 2018 -
Quy định về việc kiểm tra, xác định trị giá hải quan

Ngày 08/01/2018, Tổng cục Hải quan đã ban hành Công văn số 103/TCHQ-TXNK về việc kiểm tra, xác định trị giá hải quan. Công văn này có hiệu lực kể từ ngày 08/01/2018.

Theo đó, Công văn số 103/TCHQ-TXNK hướng dẫn thực hiện tra cứu để tìm kiếm thông tin của hàng hóa giống hệt, tương tự khi xác định trị giá hải quan theo phương pháp suy luận (áp dụng linh hoạt phương pháp trị giá giao dịch của hàng hóa giống hệt, tương tự), cụ thể như sau:

1. Hướng dẫn thực hiện tra cứu, tìm kiếm thông tin hàng hóa dựa trên các: Quy định tại Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ, Thông tư số 38/2015/TT-BTC Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, Quyết định số 2344/QĐ-TCHQ ngày 07/8/2015 và Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Công văn số 905/TCHQ-TXNK ngày 17/2/2017 của Tổng cục hải quan để thực hiện.

2. Đưa ra cách giải quyết trong các trường hợp thường gặp trong khi tra cứ tìm kiếm thông tin của hàng hóa:

Trường hợp bác bỏ trị giá khai báo, xác định trị giá hải quan, cơ quan hải quan phải thu thập đầy đủ các nguồn thông tin theo từng phương pháp xác định trị giá, phân tích, đánh giá mức độ tin cậy của các nguồn thông tin theo quy định. Các nguồn thông tin sau khi thu thập được phải được quy đổi về cùng điều kiện với lộ hàng đang xác định trị giá tính thuế và loại trừ các yếu tố ảnh hưởng về thời gian đến trị giá hải quan của hàng hóa nhập khẩu.

Trường hợp không có hàng hóa giống hệt, tương tự được xuất khẩu đến Việt Nam trong khoảng thời gian 60 ngày trước hoặc sau ngày xuất khẩu của lô hàng đang xác định trị giá thì được mở rộng thời gian tìm kiếm dữ liệu không quá 90 ngày trước hoặc sau ngày xuất khẩu của lô hàng đang xác định trị giá hải quan theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Thông tư số 39/2015/TT-BTC.

Trường hợp vẫn không có thông tin về hàng hóa giống hệt, tương tự thì được mở rộng khoảng thời gian tra cứu theo hướng dẫn tại khoản 4 Điều 12 Thông tư số 39/2015/TT-BTC.

Các quy định tại Công văn số 103/TCHQ-TXNK hướng dẫn chỉ đạo các Cục Hải quan tỉnh, thành phố trong cả nước thực hiện việc tra cứu để tìm kiếm thông tin của hàng hóa giống hệt, tương tự, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác kiểm tra xác định giá trị hải quan.