Nhiều ngân hàng tăng mạnh lãi suất huy động
Với mong muốn bổ sung thêm nguồn vốn trung, dài hạn để phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh cuối năm, đồng thời giảm...
Bùng nổ nhượng quyền thương hiệu vào Việt Nam
Hoạt động nhượng quyền đang được giới kinh doanh vận dụng để đưa các thương hiệu nước ngoài vào thị trường Việt Nam. Ngoài lĩnh...
6 ngành kinh tế phát triển mũi nhọn khu vực miền Trung
Có 6 lĩnh vực kinh tế biển, ven biển đang được các tỉnh miền Trung tập trung phát triển và đã đạt được những kết...
91.9% doanh nghiệp lạc quan về hoạt động sản xuất 6 tháng cuối năm
Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có tỷ lệ doanh nghiệp dự báo về khối lượng sản xuất khả...
Việt Nam chuyển dần từ nhập siêu sang xuất siêu với CPTPP
Với hầu hết các hiệp định thương mại (FTA) đã ký, Việt Nam thường nhập siêu, thì nay, khi thực hiện CPTTP, trong 7 tháng...
- 01 / 04 / 2018 -
Quy định về chi phí vận tải năm 2018

Ngày 16/03/2018, Tổng cục Hải quan đã ban hành Công văn số 1395/TCHQ-TXNK quy định về chi phí vận tải. Công văn này có hiệu lực kể từ ngày ban hành..

Theo đó, Công văn số 1395/TCHQ-TXNK quy định hướng dẫn các Cục Hải quan tỉnh, thành phố trên cả nước cụ thể như sau:

1. Chỉ hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện khai báo chi phí vận tải và các chi phí có liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa đến cửa khẩu nhập đầu tiên nếu các Khoản chi phí này thuộc Khoản Điều chỉnh cộng quy định tại điểm g Khoản 2 Điều 13 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 và đáp ứng đủ các Điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 13 Thông tư số 39/2015/TT-BTC. Cửa khẩu nhập đầu tiên đối với phương thức vận tải đường biển, đường hàng không là cảng dỡ hàng ghi trên vận đơn theo quy định tại Khoản 2 Điều 20 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015.

2. Trường hợp các Khoản chi phí này là Khoản Điều chỉnh cộng thì cơ quan hải quan hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện khai báo như sau nếu doanh nghiệp thuộc diện khai báo mã phân loại khai trị giá là 7. Tại chỉ tiêu 1.49 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính (Mã, tên Khoản Điều chỉnh): Ô 1 khai ký tự “N”, Ô 2 khai ký tự “DP”, Ô 3 nhập mã đơn vị tiền tệ, Ô 4 nhập tổng giá trị các Khoản Điều chỉnh, sau đó nhập vào tổng giá tính thuế bằng tay vào hệ thống. Đồng thời, tại chỉ tiêu 1.50 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC (chi tiết khai trị giá): nhập tóm tắt số tiền của từng Khoản Điều chỉnh, ví dụ CIC (1.270.000VNĐ).

3. Thực hiện kiểm tra Khoản chi phí này tại khâu trong và sau thông quan để thực hiện việc xác định trị giá đúng quy định tại Nghị định số 08/2015/NĐ-CP Thông tư số 39/2015/TT-BTC Thông tư số 38/2015/TT-BTC.

Ngoài ra Công văn số 1395/TCHQ-TXNK còn đưa ra ví dụ minh họa cụ thể để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố trong cả nước tham khảo và thực hiện.

Những quy định tại Công văn số 1395/TCHQ-TXNK là những quy định hết sức cần thiết để kiểm soát và khắc phục tình trạng có nhiều cách hiểu khác nhau về việc cộng hay không cộng khoản chi phí vận tải và các chi phí có liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa đến cửa khẩu nhập đầu tiên gây ra lúng túng trong việc tính chi phí vận tải. Qua đó, có thể thấy, Tổng cục Hải quan đang thể hiện những nỗ lực trong việc nâng cao hiệu quả của công tác hải quan khi bước vào thời kỳ hội nhập và phát triển.