Nhiều ngân hàng tăng mạnh lãi suất huy động
Với mong muốn bổ sung thêm nguồn vốn trung, dài hạn để phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh cuối năm, đồng thời giảm...
Bùng nổ nhượng quyền thương hiệu vào Việt Nam
Hoạt động nhượng quyền đang được giới kinh doanh vận dụng để đưa các thương hiệu nước ngoài vào thị trường Việt Nam. Ngoài lĩnh...
6 ngành kinh tế phát triển mũi nhọn khu vực miền Trung
Có 6 lĩnh vực kinh tế biển, ven biển đang được các tỉnh miền Trung tập trung phát triển và đã đạt được những kết...
91.9% doanh nghiệp lạc quan về hoạt động sản xuất 6 tháng cuối năm
Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có tỷ lệ doanh nghiệp dự báo về khối lượng sản xuất khả...
Việt Nam chuyển dần từ nhập siêu sang xuất siêu với CPTPP
Với hầu hết các hiệp định thương mại (FTA) đã ký, Việt Nam thường nhập siêu, thì nay, khi thực hiện CPTTP, trong 7 tháng...
- 01 / 04 / 2018 -
Quy định mới về điều kiện thành lập và hoạt động của tổ chức tài chính vi mô

Ngày 23/02/2018 Ngân hàng nhà nước đã ban hành Thông tư số 03/2018/TT- NHNN về cấp giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính vi mô. Thông tư này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 15/04/2018.

Theo đó, điều kiện cơ bản để thành lập tổ chức tài chính vi mô bao gồm:

1. Có vốn điều lệ tối thiểu bằng mức vốn pháp định theo quy định (05 tỷ đồng);

2. Có chủ sở hữu, thành viên sáng lập theo quy định tại Điều 8 Thông tư này;

3. Có người quản lý, điều hành, Ban kiểm soát đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 20, 21, 22, 23 Thông tư này;

4. Có Điều lệ phù hợp với quy định tại Điều 31 Luật các tổ chức tín dụng và quy định pháp luật liên quan;

5. Có Đề án thành lập, phương án kinh doanh khả thi trong 03 năm đầu hoạt động.

Đối với chủ sở hữu, thành viên sáng lập tổ chức tài chính vi mô phải đáp ứng các điều kiện sau:

1. Có ít nhất một thành viên sáng lập là tổ chức chính trị hoặc tổ chức chính trị – xã hội;

2. Có ít nhất một thành viên sáng lập là tổ chức đã hoặc đang trực tiếp tham gia quản lý hoặc điều hành chương trình, dự án tài chính vi mô hoạt động an toàn, bền vững trong ít nhất 03 (ba) năm liên tiếp trước thời điểm nộp đơn đề nghị cấp Giấy phép;

3. Không phải là cổ đông sáng lập, chủ sở hữu, thành viên sáng lập, cổ đông chiến lược của tổ chức tín dụng khác tại Việt Nam.

Thông tư số 03/2018/TT-NHNN sẽ thay thế các quy định về tổ chức tài chính vi mô tại Luật Các tổ chức tín dụng, ngoài ra Thông tư cũng quy định chi tiết hơn về điều kiện cấp phép, trình tự thủ tục cấp phép, qua đó góp phần hạn chế những bất cập không đáng có trên thực tiễn trước kia về thành lập là hoạt động tổ chức tài chính vi mô.