Nhiều ngân hàng tăng mạnh lãi suất huy động
Với mong muốn bổ sung thêm nguồn vốn trung, dài hạn để phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh cuối năm, đồng thời giảm...
Bùng nổ nhượng quyền thương hiệu vào Việt Nam
Hoạt động nhượng quyền đang được giới kinh doanh vận dụng để đưa các thương hiệu nước ngoài vào thị trường Việt Nam. Ngoài lĩnh...
6 ngành kinh tế phát triển mũi nhọn khu vực miền Trung
Có 6 lĩnh vực kinh tế biển, ven biển đang được các tỉnh miền Trung tập trung phát triển và đã đạt được những kết...
91.9% doanh nghiệp lạc quan về hoạt động sản xuất 6 tháng cuối năm
Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có tỷ lệ doanh nghiệp dự báo về khối lượng sản xuất khả...
Việt Nam chuyển dần từ nhập siêu sang xuất siêu với CPTPP
Với hầu hết các hiệp định thương mại (FTA) đã ký, Việt Nam thường nhập siêu, thì nay, khi thực hiện CPTTP, trong 7 tháng...
- 28 / 07 / 2018 -
Quy định mới về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng

Ngày 16/07/2018 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 100/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 15/09/2018.
Một trong những nội dung thay đổi đáng chú ý tại Nghị định số 100/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 59/2015/NĐ-CP là về chứng chỉ hoạt động hành nghề xây dựng như sau:
1. Cho phép cá nhân không có chứng chỉ hành nghề được tham gia các hoạt động xây dựng thuộc lĩnh vực phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.
2. Siết chặt các quy định về điều kiện chung để cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, cụ thể là:
– Hạng II: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ từ 04 năm trở lên;
– Hạng III: Có trình độ chuyên môn phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp.
Như vậy, có thể thấy, Nghị định số 100/2018/NĐ-CP đã siết chặt hơn các quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đối với các cá nhân đóng vai trò chủ chốt trong việc xây dựng công trình, qua đó đảm bảo các công trình được xây dựng tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.