Nhiều ngân hàng tăng mạnh lãi suất huy động
Với mong muốn bổ sung thêm nguồn vốn trung, dài hạn để phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh cuối năm, đồng thời giảm...
Bùng nổ nhượng quyền thương hiệu vào Việt Nam
Hoạt động nhượng quyền đang được giới kinh doanh vận dụng để đưa các thương hiệu nước ngoài vào thị trường Việt Nam. Ngoài lĩnh...
6 ngành kinh tế phát triển mũi nhọn khu vực miền Trung
Có 6 lĩnh vực kinh tế biển, ven biển đang được các tỉnh miền Trung tập trung phát triển và đã đạt được những kết...
91.9% doanh nghiệp lạc quan về hoạt động sản xuất 6 tháng cuối năm
Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có tỷ lệ doanh nghiệp dự báo về khối lượng sản xuất khả...
Việt Nam chuyển dần từ nhập siêu sang xuất siêu với CPTPP
Với hầu hết các hiệp định thương mại (FTA) đã ký, Việt Nam thường nhập siêu, thì nay, khi thực hiện CPTTP, trong 7 tháng...
- 09 / 06 / 2018 -
Quy định mới về đào tạo kiến thức pháp luật kinh doanh theo phương thức đa cấp

Ngày 24/05/2018, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 10/2018/TT-BCT quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/03/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/07/2018.

Theo đó, Thông tư số 10/2018/TT-BCT quy định chi tiết khung chương trình đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp và quy trình tổ chức kiểm tra kiến thức pháp luật bán hàng đa cấp cụ thể như sau:

  1. Khung chương trình đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp phải đảm bảo các nội dung:

–           Thời lượng đào tạo: tối thiểu 08 tiếng;

–           Nội dung chương trình: Tổng quan về bán hàng đa cấp; pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; quy tắc đạo đức nghề nghiệp bán hàng đa cấp; pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; pháp luật về quảng cáo.

  1. Quy trình tổ chức kiểm tra kiến thức pháp luật bán hàng đa cấp

–           Kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ đăng ký kiểm tra, xác nhận kiến thức pháp luật bán hàng đa cấp theo quy định;

–           Lên kế hoạch về thời gian, địa điểm, phương thức kiểm tra;

–           Thông báo kế hoạch kiểm tra;

–           Tổ chức kiểm tra;

–           Đánh giá kết quả kiểm tra;

–           Thông báo kết quả kiểm tra.

Như vậy, có thể thấy, Thông tư số 10/2018/TT-BCT đã cụ thể hóa nội dung về tuyên truyền nâng cao kiến thức pháp luật kinh doanh đa cấp được Nhà nước đề ra trong Nghị định số 40/2018/NĐ-CP, qua đó đảm bảo các cá nhân, tổ chức sau khi tham gia các lớp đào tạo có đầy đủ kiến thức pháp lý cơ bản để thực hiện các hoạt động kinh doanh đa cấp đúng pháp luật.