Nhiều ngân hàng tăng mạnh lãi suất huy động
Với mong muốn bổ sung thêm nguồn vốn trung, dài hạn để phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh cuối năm, đồng thời giảm...
Bùng nổ nhượng quyền thương hiệu vào Việt Nam
Hoạt động nhượng quyền đang được giới kinh doanh vận dụng để đưa các thương hiệu nước ngoài vào thị trường Việt Nam. Ngoài lĩnh...
6 ngành kinh tế phát triển mũi nhọn khu vực miền Trung
Có 6 lĩnh vực kinh tế biển, ven biển đang được các tỉnh miền Trung tập trung phát triển và đã đạt được những kết...
91.9% doanh nghiệp lạc quan về hoạt động sản xuất 6 tháng cuối năm
Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có tỷ lệ doanh nghiệp dự báo về khối lượng sản xuất khả...
Việt Nam chuyển dần từ nhập siêu sang xuất siêu với CPTPP
Với hầu hết các hiệp định thương mại (FTA) đã ký, Việt Nam thường nhập siêu, thì nay, khi thực hiện CPTTP, trong 7 tháng...
- 05 / 08 / 2018 -
Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày 05/07/2018, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND về việc quy định nội dung, mức chi đặc thù thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố Hà Nội. Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2018
Theo đó, Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND đã quy định nội dung mới nổi bật liên quan đến chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn thành phố Hà Nội, cụ thể như sau:
Thứ nhất, chính sách áp dụng:
– Hỗ trợ phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp lần đầu tại Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập mới: 300.000 đồng/1 doanh nghiệp.
– Hỗ trợ kinh phí làm 01 (một) dấu pháp nhân cho doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp thành lập mới chuyển đổi từ hộ kinh doanh: theo chi phí thực tế nhưng tối đa không quá 300.000 đồng/1 doanh nghiệp.
– Hỗ trợ kinh phí chuyển phát nhanh cho doanh nghiệp thành lập mới, doanh nghiệp thành lập chuyển đổi từ hộ kinh doanh có nhu cầu nhận kết quả Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại nhà hoặc trụ sở làm việc: theo giá cước thực tế của Chi nhánh Tổng công ty Bưu điện Việt Nam – Bưu điện thành phố Hà Nội (đơn vị được chỉ định thực hiện dịch vụ công ích theo quyết định 41/2011/QĐ-TTg ngày 04/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ).
Thứ hai, đối tượng áp dụng:
– Các tổ chức, cá nhân thành lập doanh nghiệp mới, đáp ứng tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại khoản 1, Điều 4, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017.
– Các hộ kinh doanh chuyển đổi thành lập doanh nghiệp mới
Như vậy, kể từ ngày 01/8/2018, hầu hết các doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ được hỗ trợ chi phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp lần đầu và chi phí làm dấu pháp nhân. Đây là chính sách mới có ý nghĩa quan trọng trong việc khuyến khích, hỗ trợ cho các doanh nghiệp mới thành lập, góp phần thu hút phát triển thành phần kinh tế tư nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội.