Nhiều ngân hàng tăng mạnh lãi suất huy động
Với mong muốn bổ sung thêm nguồn vốn trung, dài hạn để phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh cuối năm, đồng thời giảm...
Bùng nổ nhượng quyền thương hiệu vào Việt Nam
Hoạt động nhượng quyền đang được giới kinh doanh vận dụng để đưa các thương hiệu nước ngoài vào thị trường Việt Nam. Ngoài lĩnh...
6 ngành kinh tế phát triển mũi nhọn khu vực miền Trung
Có 6 lĩnh vực kinh tế biển, ven biển đang được các tỉnh miền Trung tập trung phát triển và đã đạt được những kết...
91.9% doanh nghiệp lạc quan về hoạt động sản xuất 6 tháng cuối năm
Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có tỷ lệ doanh nghiệp dự báo về khối lượng sản xuất khả...
Việt Nam chuyển dần từ nhập siêu sang xuất siêu với CPTPP
Với hầu hết các hiệp định thương mại (FTA) đã ký, Việt Nam thường nhập siêu, thì nay, khi thực hiện CPTTP, trong 7 tháng...
- 01 / 04 / 2018 -
Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2018

Ngày 15/03/2018, Trưởng Ban Chỉ đạo 896 đã ban hành Quyết định số 111/QĐ-BCĐ896 về kế hoạch triển khai thực hiện đề án tổng thể đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2018. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Theo đó, Quyết định số 111/QĐ-BCĐ896 đề ra kế hoạch ba giai đoạn:

1. Quý I/2018 yêu cầu đặt ra là phải xây dựng kế hoach triển khai, với mục tiêu kết quả đạt được là phải ban hành được Quyết định phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án của Văn phòng Ban Chỉ đạo, Bộ, ngành và địa phương. Nhiệm vụ này gắn với trách nhiệm của Văn phòng Ban Chỉ đạo; các Bộ, ngành và Ban Chỉ đạo 896 các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Quý II/2018 nhiệm vụ là rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư của các Bộ, ngành. Nhiệm vụ này phải đạt được các yêu cầu cơ bản cụ thể như sau:

– Báo cáo kết quả rà soát;

– Ban hành được Nghị quyết của Chính phủ về phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của các Bộ, ngành;

– Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết Chính phủ của các Bộ, ngành;

Đối với nhiệm vụ trong Quý II này yêu cầu sự chủ trì của Bộ Nội vụ, các bộ ngành và sự phối hợp thực hiện của Văn phòng Ban Chỉ đạo, Văn phòng Chính phủ.

3. Quý III, Quý IV/2018, đồng thời là nhiệm vụ xuyên suốt của năm 2018 chính là xây dựng hoàn thành Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Hoàn thành nhiệm vụ này là cơ sở quan trọng để thực hiện và triển khai các nhiệm vụ tiếp theo.

Như vậy, có thể thấy, vấn đề đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư tương đối phức tạp, cần nhiều thời gian, nhân lực và công sức để hoàn thiện. Tuy nhiên, với mục tiêu được định hướng rõ ràng, Quyết định số 111/QĐ-BCĐ896 được kỳ vọng sẽ mang lại những giá trị to lớn trong công cuộc cải cách thủ tục hành chính của Việt Nam.