Nhiều ngân hàng tăng mạnh lãi suất huy động
Với mong muốn bổ sung thêm nguồn vốn trung, dài hạn để phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh cuối năm, đồng thời giảm...
Bùng nổ nhượng quyền thương hiệu vào Việt Nam
Hoạt động nhượng quyền đang được giới kinh doanh vận dụng để đưa các thương hiệu nước ngoài vào thị trường Việt Nam. Ngoài lĩnh...
6 ngành kinh tế phát triển mũi nhọn khu vực miền Trung
Có 6 lĩnh vực kinh tế biển, ven biển đang được các tỉnh miền Trung tập trung phát triển và đã đạt được những kết...
91.9% doanh nghiệp lạc quan về hoạt động sản xuất 6 tháng cuối năm
Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có tỷ lệ doanh nghiệp dự báo về khối lượng sản xuất khả...
Việt Nam chuyển dần từ nhập siêu sang xuất siêu với CPTPP
Với hầu hết các hiệp định thương mại (FTA) đã ký, Việt Nam thường nhập siêu, thì nay, khi thực hiện CPTTP, trong 7 tháng...
- 01 / 04 / 2018 -
Xây dựng Cổng thông tin điện tử phải lấy người sử dụng làm trung tâm

Ngày 15/11/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT thay thế Thông tư số 29/2006/TT-BTTTT quy định việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử. Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT có hiệu từ ngày 01/6/2018.

Theo đó, nguyên tắc chung khi xây dựng cổng thông tin điện tử và dịch vụ công trực tuyến là phải lấy người sử dụng làm trung tâm. Nguyên tắc này được thể hiện như sau:

Thứ nhất, đối với những giấy tờ, thông tin liên quan đến người sử dụng đã cung cấp một lần thành công cho một cơ quan nhà nước khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thì vẫn chính những giấy tờ, thông tin đó, nếu còn giá trị sử dụng theo quy định, không phải cung cấp lại khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến lần sau cho chính cơ quan nhà nước đó. Đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan thuộc, trực thuộc thì các giấy tờ, thông tin này không phải cung cấp lại khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến lần sau cho cơ quan thuộc, trực thuộc khác của bộ, tỉnh đó;

Thứ hai, phải đảm bảo rằng việc thực hiện các thủ tục hành chính được nhanh gọn hơn, giảm thiểu số lần người sử dụng phải đến cơ quan Nhà nước;

Thứ ba, cần phải đảm bảo thuận tiện cho người sử dụng.

Nguyên tắc lấy người sử dụng làm trung tâm trong xây dựng cổng thông tin điện tử và dịch vụ công trực tuyến là một điểm tiến bộ và có ý nghĩa quan trọng trongcải cách, giảm thiểu thủ tục hành chính; tạo điều kiện cho người dân thực hiện các dịch vụ công được nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm thời gian và chi phí.