Nhiều ngân hàng tăng mạnh lãi suất huy động
Với mong muốn bổ sung thêm nguồn vốn trung, dài hạn để phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh cuối năm, đồng thời giảm...
Bùng nổ nhượng quyền thương hiệu vào Việt Nam
Hoạt động nhượng quyền đang được giới kinh doanh vận dụng để đưa các thương hiệu nước ngoài vào thị trường Việt Nam. Ngoài lĩnh...
6 ngành kinh tế phát triển mũi nhọn khu vực miền Trung
Có 6 lĩnh vực kinh tế biển, ven biển đang được các tỉnh miền Trung tập trung phát triển và đã đạt được những kết...
91.9% doanh nghiệp lạc quan về hoạt động sản xuất 6 tháng cuối năm
Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có tỷ lệ doanh nghiệp dự báo về khối lượng sản xuất khả...
Việt Nam chuyển dần từ nhập siêu sang xuất siêu với CPTPP
Với hầu hết các hiệp định thương mại (FTA) đã ký, Việt Nam thường nhập siêu, thì nay, khi thực hiện CPTTP, trong 7 tháng...
- 01 / 04 / 2018 -
Từ ngày 05/01/2018 báo cáo kiểm toán sẽ được thực hiện thông qua việc Lập Dự thảo Báo cáo kiểm toán

Ngày 21/11/2017, Tổng Kiểm toán nhà nước đã ký ban hành Quyết định số 10/2017/QĐ-KTNN thay thế Quyết định 04/2012/QĐ-KTNN ngày 06/4/2012 quy định về quy trình kiểm toán doanh nghiệp.Theo đó, từ ngày 05/01/2018, Báo cáo kiểm toán sẽ được thực hiện thông qua việc Lập Dự thảo Báo cáo kiểm toán, để có được Báo cáo kiểm toán sẽ phải thực hiện theo quy trình sau đây:

Bước 1: Lập Dự thảo Báo cáo kiểm toán (BCKT).

Bước 2: Xét duyệt Dự thảo Báo cáo kiểm toán.

Bước 3: Hoàn thiện dự thảo Báo cáo kiểm toán, lấy ý kiến tham gia của đơn vị được kiểm toán (ý kiến của đơn vị kiểm toán sẽ được xử lý để trình lên Tổng kiểm toán nhà nước xem xét và quyết định).

Bước 4: Thông báo kết quả kiểm toán.

Bước 5: Phát hành Báo cáo kiểm toán.

Bên cạnh đó, việc phát hành Báo cáo kiểm toán phải được đảm bảo thời gian theo đúng quy định của Luật Kiểm toán nhà nước và các quy định cụ thể khác của Kiểm toán Nhà nước.

Quá trình lập, xét duyệt và hoàn thiện dự thảo Báo cáo kiểm toán là một điểm mới nổi bật, góp phần cải tiến, hoàn thiện và tăng tính chính xác, hiệu quả trong quy trình lập BCKT.

Mục đích của việc xây dựng Quy trình Kiểm toán doanh nghiệp nhằm thống nhất trình tự, nội dung, thủ tục tiến hành các công việc của cuộc kiểm toán doanh nghiệp; phục vụ cho việc tổ chức, quản lý hoạt động kiểm toán và kiểm soát chất lượng kiểm toán của Đoàn Kiểm toán nhà nước (Đoàn kiểm toán), Kiểm toán viên nhà nước (Kiểm toán viên) và các thành viên khác của Đoàn kiểm toán.