Nhiều ngân hàng tăng mạnh lãi suất huy động
Với mong muốn bổ sung thêm nguồn vốn trung, dài hạn để phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh cuối năm, đồng thời giảm...
Bùng nổ nhượng quyền thương hiệu vào Việt Nam
Hoạt động nhượng quyền đang được giới kinh doanh vận dụng để đưa các thương hiệu nước ngoài vào thị trường Việt Nam. Ngoài lĩnh...
6 ngành kinh tế phát triển mũi nhọn khu vực miền Trung
Có 6 lĩnh vực kinh tế biển, ven biển đang được các tỉnh miền Trung tập trung phát triển và đã đạt được những kết...
91.9% doanh nghiệp lạc quan về hoạt động sản xuất 6 tháng cuối năm
Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có tỷ lệ doanh nghiệp dự báo về khối lượng sản xuất khả...
Việt Nam chuyển dần từ nhập siêu sang xuất siêu với CPTPP
Với hầu hết các hiệp định thương mại (FTA) đã ký, Việt Nam thường nhập siêu, thì nay, khi thực hiện CPTTP, trong 7 tháng...
- 01 / 04 / 2018 -
Triển khai mở rộng thu ngân sách nhà nước qua Cổng thanh toán điện tử hải quan trên phạm vi toàn quốc

Ngày 28/02/2018, Tổng cục Hải quan đã ban hành Công văn số 1073/TCHQ – TXNK về việc triển khai mở rộng thu ngân sách nhà nước qua Cổng thanh toán điện tử hải quan trên phạm vi toàn quốc. Công văn này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Theo đó, Công văn số 1073/TCHQ – TXNK quy định:

1. Kể từ ngày 01/3/2018, Tổng cục Hải quan đồng ý để Ngân hàng Woori Bank Việt Nam triển khai mở rộng thanh toán thu nộp thuế, bảo lãnh thuế bằng phương thức điện tử với cơ quan Hải quan;

2. Ngân hàng Woori Bank Việt Nam có trách nhiệm triển khai thanh toán thu nộp thuế, bảo lãnh thuế bằng phương thức điện tử tại tất cả các chi nhánh của Woori Bank Việt Nam cho tất cả các Cục Hải quan tỉnh, thành phố;

3. Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các Chi nhánh, điểm giao dịch của Woori Bank Việt Nam trên địa bàn, thực hiện theo đúng các quy định, trách nhiệm của mỗi bên được quy định trong Thỏa thuận hợp tác đã ký giữa Tổng cục Hải quan với Woori Bank Việt Nam.

Việc thu ngân sách nhà nước qua Cổng thanh toán điện tử hải quan trước đó đã được đưa vào thí điểm tại 02 (hai) địa điểm là thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thông qua đơn vị ủy nhiệm thu là Ngân hàng Woori Bank Việt Nam. Sau khi xem xét và đánh giá tính khả thi của phương pháp này, Tổng cục Hải quan đã quyết định sẽ triển khai mở rộng thu ngân sách nhà nước qua Cổng thanh toán điện tử hải quan trên phạm vi toàn quốc. Trong giai đoạn đầu đưa vào áp dụng sẽ không tránh khỏi những khó khăn, vướng mắc, tuy nhiên việc triển khai hoạt động này góp phần rất lớn vào công cuộc cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế và công tác quản lý thuế của Nhà nước, từng bước xây dựng Chính phủ điện tử.