Nhiều ngân hàng tăng mạnh lãi suất huy động
Với mong muốn bổ sung thêm nguồn vốn trung, dài hạn để phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh cuối năm, đồng thời giảm...
Bùng nổ nhượng quyền thương hiệu vào Việt Nam
Hoạt động nhượng quyền đang được giới kinh doanh vận dụng để đưa các thương hiệu nước ngoài vào thị trường Việt Nam. Ngoài lĩnh...
6 ngành kinh tế phát triển mũi nhọn khu vực miền Trung
Có 6 lĩnh vực kinh tế biển, ven biển đang được các tỉnh miền Trung tập trung phát triển và đã đạt được những kết...
91.9% doanh nghiệp lạc quan về hoạt động sản xuất 6 tháng cuối năm
Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có tỷ lệ doanh nghiệp dự báo về khối lượng sản xuất khả...
Việt Nam chuyển dần từ nhập siêu sang xuất siêu với CPTPP
Với hầu hết các hiệp định thương mại (FTA) đã ký, Việt Nam thường nhập siêu, thì nay, khi thực hiện CPTTP, trong 7 tháng...
- 27 / 05 / 2018 -
Tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012

Ngày 22/05/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 12/CT-TTg về tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012. Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Theo đó, Chỉ thị số 12/CT-TTg nêu rõ những nhiệm vụ, giải pháp để Luật Hợp tác xã triển khai hiệu quả và thực sự phát huy hiệu lực trong thực tiễn như sau:

  1. Tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn về pháp luật hợp tác xã; xây dựng nội dung và phương pháp tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng để đạt được tính thiết thực và hiệu quả.
  2. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về hợp tác xã; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quy định trong Luật Hợp tác xã;
  3. Thực hiện các đề án, chương trình hỗ trợ hợp tác xã;
  4. Chỉ đạo, thực hiện xây dựng mô hình hợp tác xã và tổng kết mô hình hợp tác xã hoạt động hiệu quả, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nhằm bảo vệ môi trường, nâng cao thu nhập cho các thành viên.
  5. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước và hợp tác quốc tế đối với phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, gắn liền với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp đảng ủy, chính quyền địa phương trong phát triển hợp tác xã.
  6. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật Hợp tác xã; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng toàn diện cán bộ và thành viên hợp tác xã, gắn với đề án đào tạo nghề cho nông thôn theo hướng tạo nguồn cán bộ quản lý chuyên nghiệp cho hợp tác xã.

Như vậy, có thể thấy, Chỉ thị số 12/CT-TTg đã đưa ra các nhiệm vụ và biện pháp hữu hiệu để triển khai một cách hiệu quả và phát huy hiệu lực trong thực tiễn của Luật Hợp tác xã, từ đó đảm bảo và thúc đẩy các hoạt động sản xuất, kinh doanh dưới hình thức hợp tác xã.