Nhiều ngân hàng tăng mạnh lãi suất huy động
Với mong muốn bổ sung thêm nguồn vốn trung, dài hạn để phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh cuối năm, đồng thời giảm...
Bùng nổ nhượng quyền thương hiệu vào Việt Nam
Hoạt động nhượng quyền đang được giới kinh doanh vận dụng để đưa các thương hiệu nước ngoài vào thị trường Việt Nam. Ngoài lĩnh...
6 ngành kinh tế phát triển mũi nhọn khu vực miền Trung
Có 6 lĩnh vực kinh tế biển, ven biển đang được các tỉnh miền Trung tập trung phát triển và đã đạt được những kết...
91.9% doanh nghiệp lạc quan về hoạt động sản xuất 6 tháng cuối năm
Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có tỷ lệ doanh nghiệp dự báo về khối lượng sản xuất khả...
Việt Nam chuyển dần từ nhập siêu sang xuất siêu với CPTPP
Với hầu hết các hiệp định thương mại (FTA) đã ký, Việt Nam thường nhập siêu, thì nay, khi thực hiện CPTTP, trong 7 tháng...
- 05 / 05 / 2018 -
Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành

Ngày 11/04/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 529/QĐ-BTTTT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực xuất bản, in và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Thông tin và Truyền thông. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/05/2018.

Theo đó, Quyết định số 529/QĐ-BTTTT quy định việc sửa đổi, bổ sung 13 thủ tục hành chính, bãi bỏ 02 thủ tục hành chính bao gồm các thủ tục sau:

  1. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung bao gồm: Cấp giấy phép hoạt động in; Cấp lại giấy phép hoạt động in; Đăng ký hoạt động cơ sở in; Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in; Cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị in; Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu; Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu; Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy; Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy.
  2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ bao gồm: Cấp giấy phép chế bản, in, gia công sau in cho nước ngoài; Cấp giấy phép chế bản, in, gia công sau in cho nước ngoài.

Bằng các sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành, Quyết định số 529/QĐ-BTTTT được đánh giá phù hợp với chủ trương, chính sách hiện nay của Chính phủ về đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng quyền tự do kinh doanh.