Nhiều ngân hàng tăng mạnh lãi suất huy động
Với mong muốn bổ sung thêm nguồn vốn trung, dài hạn để phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh cuối năm, đồng thời giảm...
Bùng nổ nhượng quyền thương hiệu vào Việt Nam
Hoạt động nhượng quyền đang được giới kinh doanh vận dụng để đưa các thương hiệu nước ngoài vào thị trường Việt Nam. Ngoài lĩnh...
6 ngành kinh tế phát triển mũi nhọn khu vực miền Trung
Có 6 lĩnh vực kinh tế biển, ven biển đang được các tỉnh miền Trung tập trung phát triển và đã đạt được những kết...
91.9% doanh nghiệp lạc quan về hoạt động sản xuất 6 tháng cuối năm
Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có tỷ lệ doanh nghiệp dự báo về khối lượng sản xuất khả...
Việt Nam chuyển dần từ nhập siêu sang xuất siêu với CPTPP
Với hầu hết các hiệp định thương mại (FTA) đã ký, Việt Nam thường nhập siêu, thì nay, khi thực hiện CPTTP, trong 7 tháng...
- 01 / 04 / 2018 -
Quy định việc thu thập tài liệu, lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Ngày 07/02/2018, Bộ Công an ban hành Thông tư số 05/2018/TT-BCA quy định về việc thu thập tài liệu, lập hồ sơ để nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 26/03/2018.

Theo đó, Thông tư số 05/2018/TT-BCA đưa ra một số điểm mới đáng chú ý như sau:

1. Quy định về độ tuổi của người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện, cụ thể là việc xác định độ tuổi thực hiện theo quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính.

2. Quy định về xác định nơi cư trú và xác minh nơi cư trú của người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được cụ thể hóa như sau:

– Việc xác định nơi cư trú của người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc thực hiện theo quy định về chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

– Cơ quan Công an có thẩm quyền lập hồ sơ đề nghị tiến hành xác minh nơi cư trú của người vi phạm. Việc xác minh được thực hiện bằng hình thức xác minh trực tiếp hoặc gửi Phiếu yêu cầu xác minh.

3. Quy định cụ thể về thành phần hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, bao gồm: Bản tóm tắt lý lịch của người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; Bản tường trình của người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc của người đại diện hợp pháp của họ; Biên bản vi phạm hành chính về hành vi sử dụng ma túy trái phép; Bản sao Giấy chứng nhận đã chấp hành xong Quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

Như vậy, với những quy định mới và chi tiết hơn so với các văn bản hướng dẫn trước đó, Thông tư số 05/2018/TT-BCA là một bước tiến mang tính đột phá và rất cần thiết trong lĩnh vực xử lý các vi phạm hành chính về sử dụng trái phép chất ma túy. Thông tư này được kỳ vọng sẽ là cơ sở pháp lý đảm bảo tốt nhất cho việc áp dụng và thực hiện có hiệu quả của các cá nhân và cơ quan có thẩm quyền.