Nhiều ngân hàng tăng mạnh lãi suất huy động
Với mong muốn bổ sung thêm nguồn vốn trung, dài hạn để phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh cuối năm, đồng thời giảm...
Bùng nổ nhượng quyền thương hiệu vào Việt Nam
Hoạt động nhượng quyền đang được giới kinh doanh vận dụng để đưa các thương hiệu nước ngoài vào thị trường Việt Nam. Ngoài lĩnh...
6 ngành kinh tế phát triển mũi nhọn khu vực miền Trung
Có 6 lĩnh vực kinh tế biển, ven biển đang được các tỉnh miền Trung tập trung phát triển và đã đạt được những kết...
91.9% doanh nghiệp lạc quan về hoạt động sản xuất 6 tháng cuối năm
Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có tỷ lệ doanh nghiệp dự báo về khối lượng sản xuất khả...
Việt Nam chuyển dần từ nhập siêu sang xuất siêu với CPTPP
Với hầu hết các hiệp định thương mại (FTA) đã ký, Việt Nam thường nhập siêu, thì nay, khi thực hiện CPTTP, trong 7 tháng...
- 01 / 04 / 2018 -
Quy định mới về việc niêm phong, mở niêm phong vật chứng trong tố tụng

Ngày 16/11/2017 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 127/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2018 quy định chi tiết về việc niêm phong, mở niêm phong vật chứng. Theo đó có nhiều điểm mới và quy định chặt chẽ, chi tiết hơn so với các văn bản hướng dẫn trước đây, cụ thể: Liên quan tới việc niêm phong, mở niêm phong vật chứng chỉ thực hiện niêm phong, mở niêm phong vật chứng khi có yêu cầu phục vụ hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Việc mở niêm phong phải đảm đúng trình tự, thủ tục, hình thức, thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, việc mở niêm phong phải đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, bảo đảm tôn trọng lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Bảo đảm tính nguyên vẹn của vật chứng. Ngoài ra, Nghị định cũng quy định cụ thể những loại vật chứng cần niêm phong và vật chứng không cần niêm phong. Theo đó, quy định mọi vật chứng sẽ cần phải được niêm phong trừ một số vật chứng cụ thể như vật chứng là động vật, thực vật sống, vật chứng là tài liệu được đưa vào hồ sơ vụ án, vật chứng thuộc loại mau hỏng hoặc khó bảo quản và những vật chứng khác mà cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng xét thấy không cần thiết phải niêm phong. Ngoài ra trách nhiệm của người tham gia niêm phong vật chứng cũng được quy định cụ thể như sau, người tham gia niêm phong phải có mặt tham gia niêm phong vật chứng khi có yêu cầu của người tổ chức thực hiện niêm phong vật chứng, chứng kiến quá trình niêm phong vật chứng, ký, ghi rõ họ tên hoặc điểm chỉ vào giấy niêm phong vật chứng, tham gia kiểm tra niêm phong của vật chứng, ký, ghi rõ họ tên hoặc điểm chỉ vào biên bản niêm phong vật chứng. Một điểm khá nổi bật trong lần điều chỉnh này đó là vấn đề nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của người tổ chức thực hiện mở niêm phong vật chứng được quy định một cách chi tiết hơn như chủ trì việc tổ chức thực hiện mở niêm phong vật chứng, mời, triệu tập người, cơ quan, tổ chức có quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm liên quan đến vật chứng, đề nghị và thực hiện thủ tục xuất kho vật chứng, thông báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, kiểm tra niêm phong trước khi mở niêm phong vật chứng, mở niêm phong vật chứng, kiểm tra vật chứng sau khi mở niêm phong.