Nhiều ngân hàng tăng mạnh lãi suất huy động
Với mong muốn bổ sung thêm nguồn vốn trung, dài hạn để phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh cuối năm, đồng thời giảm...
Bùng nổ nhượng quyền thương hiệu vào Việt Nam
Hoạt động nhượng quyền đang được giới kinh doanh vận dụng để đưa các thương hiệu nước ngoài vào thị trường Việt Nam. Ngoài lĩnh...
6 ngành kinh tế phát triển mũi nhọn khu vực miền Trung
Có 6 lĩnh vực kinh tế biển, ven biển đang được các tỉnh miền Trung tập trung phát triển và đã đạt được những kết...
91.9% doanh nghiệp lạc quan về hoạt động sản xuất 6 tháng cuối năm
Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có tỷ lệ doanh nghiệp dự báo về khối lượng sản xuất khả...
Việt Nam chuyển dần từ nhập siêu sang xuất siêu với CPTPP
Với hầu hết các hiệp định thương mại (FTA) đã ký, Việt Nam thường nhập siêu, thì nay, khi thực hiện CPTTP, trong 7 tháng...
- 03 / 09 / 2018 -
Quy định mới về đăng ký doanh nghiệp

Ngày 23/08/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp. Nghị định này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 10/10/2018,
Theo đó, Nghị định số 108/2018/NĐ-CP đã quy định nội dung mới nổi bật liên quan đến việc thủ tục đăng ký doanh nghiệp, cụ thể như sau:
Thứ nhất, Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, nghị quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.
Thứ hai, trường hợp người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp thì văn bản ủy quyền đó không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.
Thứ ba, hộ kinh doanh cá thể có thể chuyển đổi sang hoạt động theo hình thức doanh nghiệp. Thủ tục này sẽ được thực hiện tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở, Phòng đăng ký kinh doanh có trách nhiệm liên kết/liên hệ với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh để hoàn tất thủ tục.
Thứ tư, doanh nghiệp có quyền lập địa điểm kinh doanh ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính và không bắt buộc hộ kinh doanh chỉ được lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh như trước đây.
Thứ năm, trường hợp thực hiện thủ tục thông báo mẫu dấu qua mạng điện tử, doanh nghiệp không phải nộp hồ sơ thông báo mẫu dấu bằng bản giấy đến Phòng Đăng ký kinh doanh.
Thứ sáu, Doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập (do cổ đông sáng lập chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp) trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua.
Như vậy, Nghị định số 108/2018/NĐ-CP đã sửa đổi và quy định chi tiết một số nội dung về đăng ký doanh nghiệp, đặc biệt là đối với những quy định mà trước đây còn đang chưa rõ ràng, không thống nhất gây khó khăn trong việc áp dụng giữa cơ quan có thẩm quyền với doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục này.