Nhiều ngân hàng tăng mạnh lãi suất huy động
Với mong muốn bổ sung thêm nguồn vốn trung, dài hạn để phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh cuối năm, đồng thời giảm...
Bùng nổ nhượng quyền thương hiệu vào Việt Nam
Hoạt động nhượng quyền đang được giới kinh doanh vận dụng để đưa các thương hiệu nước ngoài vào thị trường Việt Nam. Ngoài lĩnh...
6 ngành kinh tế phát triển mũi nhọn khu vực miền Trung
Có 6 lĩnh vực kinh tế biển, ven biển đang được các tỉnh miền Trung tập trung phát triển và đã đạt được những kết...
91.9% doanh nghiệp lạc quan về hoạt động sản xuất 6 tháng cuối năm
Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có tỷ lệ doanh nghiệp dự báo về khối lượng sản xuất khả...
Việt Nam chuyển dần từ nhập siêu sang xuất siêu với CPTPP
Với hầu hết các hiệp định thương mại (FTA) đã ký, Việt Nam thường nhập siêu, thì nay, khi thực hiện CPTTP, trong 7 tháng...
- 01 / 04 / 2018 -
Quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Ngày 28/21/2017, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 19/2017/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 12/02/2018, riêng đối với các quy định tại Điều 17 Thông tư 36/2014/TT-NHNN được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 19/2017/TT-NHNN được áp dụng để xác định và tuân thủ tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn kể từ ngày 1/1/2018.

Theo đó, Thông tư 19/2017/TT-NHNN gồm 5 Điều sửa đổi, bổ sung một số giới hạn, tỷ lệ phù hợp với quy định của Luật sửa đổi, bổ sung Luật các Tổ chức tín dụng, gồm giới hạn cấp tín dụng để đầu tư, kinh doanh trái phiếu doanh nghiệp; tỷ lệ mua, đầu tư trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh.

Quy định về giới hạn cấp tín dụng và giới hạn góp vốn, mua cổ phần cũng được sửa đổi thực hiện theo quy định của Luật các Tổ chức tín dụng và Luật sửa đổi, bổ sung Luật các Tổ chức tín dụng. Thông tư quy định rõ các Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ được cấp tín dụng với thời hạn đến một năm cho khách hàng để đầu tư, kinh doanh cổ phiếu và khi cấp tín dụng phải đáp ứng các điều kiện: Đảm bảo các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định; có tỷ lệ nợ xấu dưới 3%; tuân thủ đầy đủ các quy định về quản trị rủi ro theo quy định của pháp luật về cấp tín dụng, hệ thống kiểm soát nội bộ và trích lập đủ số tiền dự phòng rủi ro theo quy định của pháp luật. Đồng thời, tổng mức dư nợ cấp tín dụng để đầu tư, kinh doanh cổ phiếu của Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được vượt quá 5% vốn điều lệ, vốn được cấp.

Một nội dung nổi bật khác trong Thông tư 19/2017/TT-NHNN là Ngân hàng nhà nước nới tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn tối đa áp dụng cho các ngân hàng thương mại từ 40% lên 45% kể từ ngày 1-1-2018.

Thông tư 19/2017/TT-NHNN cũng sửa đổi một số nội dung quan trọng khác như sửa đổi, bổ sung cấu phần và cách xác định tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu; cách xác định tỷ lệ khả năng chi trả…; bổ sung một số nội dung về giải thích từ ngữ; quy định nội bộ, hướng dẫn chi tiết, quy định cách xác định, cấu phần một số tỷ lệ bảo đảm an toàn và quy định chuyển tiếp.

Những nội dung sửa đổi tại Thông tư hướng tới việc quy định chặt chẽ hơn việc cấp tín dụng, giảm thiểu rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngân hàng. Tuy nhiên, ở một chiều hướng khác, việc Thông tư nới lỏng tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn tối đa áp dụng cho các ngân hàng thương mại là đi ngược lại với thông lệ quốc tế, có thể tạo ra rủi ro tiềm ẩn cho cả hệ thống trong tương lai, đồng thời tạo ra sức ỳ và sự lệ thuộc của các doanh nghiệp khi không tự nâng cao giá trị bản thân để có thể tiếp cận được với nguồn vốn rất dài hạn trên thị trường chứng khoán.