Nhiều ngân hàng tăng mạnh lãi suất huy động
Với mong muốn bổ sung thêm nguồn vốn trung, dài hạn để phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh cuối năm, đồng thời giảm...
Bùng nổ nhượng quyền thương hiệu vào Việt Nam
Hoạt động nhượng quyền đang được giới kinh doanh vận dụng để đưa các thương hiệu nước ngoài vào thị trường Việt Nam. Ngoài lĩnh...
6 ngành kinh tế phát triển mũi nhọn khu vực miền Trung
Có 6 lĩnh vực kinh tế biển, ven biển đang được các tỉnh miền Trung tập trung phát triển và đã đạt được những kết...
91.9% doanh nghiệp lạc quan về hoạt động sản xuất 6 tháng cuối năm
Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có tỷ lệ doanh nghiệp dự báo về khối lượng sản xuất khả...
Việt Nam chuyển dần từ nhập siêu sang xuất siêu với CPTPP
Với hầu hết các hiệp định thương mại (FTA) đã ký, Việt Nam thường nhập siêu, thì nay, khi thực hiện CPTTP, trong 7 tháng...
- 27 / 05 / 2018 -
Quản lý kinh doanh đa cấp tại Hà Nội

Ngày 22/05/2018, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 2217/UBND-KT về việc thực hiện Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Công văn này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Theo đó, Công văn số 2217/UBND-KT đã giao Sở Công Thương thành phố Hà Nội thực hiện các nhiệm vụ như sau:

  1. Cấp, thu hồi xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn thành phố, xác nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp và xác nhận tiếp nhận thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp; công bố kết quả xác nhận này trên trang thông tin điện tử của Sở và thông báo tới Bộ Công Thương;
  2. Tiếp nhận hồ sơ thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp của doanh nghiệp đã được cấp xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn thành phố;
  3. Thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;
  4. Tổ chức đào tạo, tập huấn chuyên môn cho cán bộ, công chức của một số Sở, ban, ngành, các quận, huyện, thị xã trực tiếp thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp;
  5. Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội thực hiện tốt các nội dung quản lý nhà nước.

Thông qua các quy định cụ thể và chi tiết, Công văn số 2217/UBND-KT đã thể hiện sự chú trọng của thành phố Hà Nội trong việc thắt chặt quản lý hoạt động kinh doanh đa cấp trên địa bàn, qua đó góp phần hạn chế các ảnh hưởng tiêu cực của hoạt động đa cấp, bảo vệ những người tham gia vào hoạt động này.