Nhiều ngân hàng tăng mạnh lãi suất huy động
Với mong muốn bổ sung thêm nguồn vốn trung, dài hạn để phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh cuối năm, đồng thời giảm...
Bùng nổ nhượng quyền thương hiệu vào Việt Nam
Hoạt động nhượng quyền đang được giới kinh doanh vận dụng để đưa các thương hiệu nước ngoài vào thị trường Việt Nam. Ngoài lĩnh...
6 ngành kinh tế phát triển mũi nhọn khu vực miền Trung
Có 6 lĩnh vực kinh tế biển, ven biển đang được các tỉnh miền Trung tập trung phát triển và đã đạt được những kết...
91.9% doanh nghiệp lạc quan về hoạt động sản xuất 6 tháng cuối năm
Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có tỷ lệ doanh nghiệp dự báo về khối lượng sản xuất khả...
Việt Nam chuyển dần từ nhập siêu sang xuất siêu với CPTPP
Với hầu hết các hiệp định thương mại (FTA) đã ký, Việt Nam thường nhập siêu, thì nay, khi thực hiện CPTTP, trong 7 tháng...
- 17 / 08 / 2018 -
Kế hoạch thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Ngày 08/08/2018 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 985/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Theo đó. Kế hoạch tập trung vào 4 nội dung chính như sau:
1. Xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành liên quan thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP;
2. Thành lập, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn và bố trí trụ sở, trang thiết bị của Bộ phận Một cửa các cấp;
3. Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
4. Tổ chức quán triệt, tập huấn, tuyên tuyền, phổ biến và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP và Kế hoạch này.
Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các nhiệm vụ như sau:
– Chỉ đạo, ban hành Kế hoạch thực hiện nghị định 61/2018/NĐ-CP của Bộ, cơ quan, địa phương mình.
– Chỉ đạo tổ chức tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa theo hướng nâng cao tỷ lệ thực hiện tại chỗ việc tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả, bảo đảm tại Trung tâm phục vụ hành chính công thực hiện tại chỗ với tối thiểu 20% thủ tục hành chính thường xuyên phát sinh hồ sơ; tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện tại chỗ đối tối thiểu 50% thủ tục hành chính thường xuyên phát sinh hồ sơ.
Có thể thấy, việc ban hành Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định số 985/QĐ-TTg là cần thiết và kịp thời, qua đó đưa việc triển khai Nghị định 61/2018/NĐ-CP trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2018-2020, bảo đảm hiệu quả, thiết thực, đúng mục tiêu, đúng tiến độ.