Nhiều ngân hàng tăng mạnh lãi suất huy động
Với mong muốn bổ sung thêm nguồn vốn trung, dài hạn để phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh cuối năm, đồng thời giảm...
Bùng nổ nhượng quyền thương hiệu vào Việt Nam
Hoạt động nhượng quyền đang được giới kinh doanh vận dụng để đưa các thương hiệu nước ngoài vào thị trường Việt Nam. Ngoài lĩnh...
6 ngành kinh tế phát triển mũi nhọn khu vực miền Trung
Có 6 lĩnh vực kinh tế biển, ven biển đang được các tỉnh miền Trung tập trung phát triển và đã đạt được những kết...
91.9% doanh nghiệp lạc quan về hoạt động sản xuất 6 tháng cuối năm
Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có tỷ lệ doanh nghiệp dự báo về khối lượng sản xuất khả...
Việt Nam chuyển dần từ nhập siêu sang xuất siêu với CPTPP
Với hầu hết các hiệp định thương mại (FTA) đã ký, Việt Nam thường nhập siêu, thì nay, khi thực hiện CPTTP, trong 7 tháng...
- 09 / 09 / 2018 -
Hướng dẫn về thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng I

Ngày 22/08/2018, Bộ Xây dựng đã Ban hành Quyết định số 1155/QĐ-BXD về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/09/2018.
Theo đó, Quyết định số 1155/QĐ-BXD đã bãi bỏ các thủ tục hành chính cấp Trung ương:
– Đăng tải thông tin về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng;
– Cấp/cấp lại/điểu chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hạng I trong các lĩnh vực kiểm định xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
– Cấp/cấp lại/điểu chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hạng I trong các lĩnh vực kiểm định xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Bên cạnh đó, Quyết định này cũng đã bãi bỏ các thủ tục hành chính cấp tỉnh sau đây:
– Cấp/cấp lại/điểu chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hạng II, hạng III trong các lĩnh vực kiểm định xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
– Cấp/cấp lại/nâng hạng/điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III trong các lĩnh vực kiểm định xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
Quyết định số 1155/QĐ-BXD được kỳ vọng sẽ góp phần hạn chế các thủ tục hành chính rườm rà, giảm bớt những khó khăn cho nhà đầu tư trong việc hoàn thiện các thủ tục hành chính, thúc đẩy và thu hút các nhà đầu tư trong lĩnh vực xây dựng.