Nhiều ngân hàng tăng mạnh lãi suất huy động
Với mong muốn bổ sung thêm nguồn vốn trung, dài hạn để phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh cuối năm, đồng thời giảm...
Bùng nổ nhượng quyền thương hiệu vào Việt Nam
Hoạt động nhượng quyền đang được giới kinh doanh vận dụng để đưa các thương hiệu nước ngoài vào thị trường Việt Nam. Ngoài lĩnh...
6 ngành kinh tế phát triển mũi nhọn khu vực miền Trung
Có 6 lĩnh vực kinh tế biển, ven biển đang được các tỉnh miền Trung tập trung phát triển và đã đạt được những kết...
91.9% doanh nghiệp lạc quan về hoạt động sản xuất 6 tháng cuối năm
Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có tỷ lệ doanh nghiệp dự báo về khối lượng sản xuất khả...
Việt Nam chuyển dần từ nhập siêu sang xuất siêu với CPTPP
Với hầu hết các hiệp định thương mại (FTA) đã ký, Việt Nam thường nhập siêu, thì nay, khi thực hiện CPTTP, trong 7 tháng...
- 01 / 04 / 2018 -
Hướng dẫn thực hiện quy định tha tù trước thời hạn có điều kiện

Ngày 09/02/2018, Bộ Công an – Bộ Quốc phòng – Tòa án nhân dân tối cao – Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành Thông tư liên tịch số 04/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC quy định phối hợp thực hiện quy định của Bộ Luật Tố tụng Hình sự năm 2015 về tha tù trước thời hạn có điều kiện. Thông tư liên tịch này có hiệu lực kể từ ngày 28/03/2018.

Theo đó, Thông tư liên tịch số 04/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn chi tiết một số quy định cụ thể như sau:

1. Quy định về 03 nguyên tắc phối hợp thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện, bao gồm: Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; bảo đảm tính nhân đạo xã hội chủ nghĩa, khách quan, công bằng; khuyến khích phạm nhân, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện thi đua cải tạo, tiến bộ, chấp hành nghiêm chỉnh nghĩa vụ trong thời gian thử thách; chủ động, thường xuyên, chặt chẽ, kịp thời, tạo điều kiện hỗ trợ tốt nhiệm vụ.

2. Quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục xét, đề nghị, quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện, cụ thể như sau:

– Các trại giam, trại tạm giam, Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện rà soát, lập danh sách (kèm theo hồ sơ) đề nghị tha tù trước thời hạn;

– Lập Hội đồng xét, đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện và Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện;

– Sau khi thẩm định hồ sơ, danh sách phạm nhân đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện của các trại giam, trại tạm giam thuộc Bộ Công an, Hội đồng tổng hợp kết quả, lập danh sách và báo cáo Thủ trưởng Cơ quan quản lý thi hành án hình sự duyệt

– Căn cứ kết quả thẩm định đã duyệt, Giám thị trại giam, Giám thị trại tạm giam hoàn chỉnh hồ sơ, danh sách, làm văn bản đề nghị Tòa án có thẩm quyền xem xét, quyết định; đồng thời, gửi một bộ hồ sơ, danh sách đến Viện kiểm sát cùng cấp với Tòa án để thực hiện chức năng kiểm sát theo quy định của pháp luật.

3. Quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục xét, đề nghị, và quyết định rút ngắn thời gian thử thách, bao gồm:

– Lập hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách;

– Thực hiện thủ tục đề nghị rút ngắn thời gian thử thách

– Thực hiện thủ tục xét, quyết định rút ngắn thời gian thử thách.

4. Quy định về trình tự thi hành Quyết định của Tòa án về tha tù trước thời hạn có điều kiện, cụ thể như sau:

– Tổ chức công bố công khai Quyết định của Tòa án về tha tù trước thời hạn có điều kiện; cấp Giấy chứng nhận tha tù trước thời hạn có điều kiện và tha phạm nhân có Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện;

– Lập hồ sơ thi hành Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện và giao cho Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức quản lý, giám sát và giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện;

– Quản lý, bổ sung tài liệu hồ sơ thi hành Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện, phân công người trực tiếp quản lý, giám sát, giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện và tổ chức quản lý, giám sát, giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

– Báo cáo Cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an, Cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Quốc phòng để theo dõi, chỉ đạo.

5. Quy định về trình tự, hồ sơ đề nghị và thi hành Quyết định hủy quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện, cụ thể như sau:

– Lập hồ sơ, có văn bản đề nghị và gửi đến Tòa án có thẩm quyền xem xét, quyết định hủy Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện, đồng thời gửi hồ sơ đến Viện kiểm sát cùng cấp với Tòa án để thực hiện chức năng kiểm sát theo quy định của pháp luật.

– Hồ sơ đề nghị hủy quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện gồm: Biên bản vi phạm nghĩa vụ hoặc Quyết định xử phạt vi phạm hành chính; văn bản đề nghị hủy quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện của Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, đơn vị quân đội được giao quản lý; bản sao Bản án; bản sao Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện; kết quả chấp hành các quy định về tha tù trước thời hạn có điều kiện của người được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

– Người được tha tù trước thời hạn có điều kiện bị hủy Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện thì Cơ quan quản lý thi hành án hình sự quyết định đưa người đó đến trại giam, trại tạm giam hoặc Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện tiếp tục chấp hành phần thời hạn tù còn lại chưa chấp hành.

Thông qua Thông tư liên tịch số 04/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC, Nhà nước đã xây dựng khung pháp lý công khai, minh bạch, rõ ràng về tha tù trước thời hạn có điều kiện, góp phần trong việc đưa Bộ Luật Tố tụng Hình sự năm 2015 nhanh chóng đi vào thực tiễn áp dụng và thi hành pháp luật.