Nhiều ngân hàng tăng mạnh lãi suất huy động
Với mong muốn bổ sung thêm nguồn vốn trung, dài hạn để phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh cuối năm, đồng thời giảm...
Bùng nổ nhượng quyền thương hiệu vào Việt Nam
Hoạt động nhượng quyền đang được giới kinh doanh vận dụng để đưa các thương hiệu nước ngoài vào thị trường Việt Nam. Ngoài lĩnh...
6 ngành kinh tế phát triển mũi nhọn khu vực miền Trung
Có 6 lĩnh vực kinh tế biển, ven biển đang được các tỉnh miền Trung tập trung phát triển và đã đạt được những kết...
91.9% doanh nghiệp lạc quan về hoạt động sản xuất 6 tháng cuối năm
Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có tỷ lệ doanh nghiệp dự báo về khối lượng sản xuất khả...
Việt Nam chuyển dần từ nhập siêu sang xuất siêu với CPTPP
Với hầu hết các hiệp định thương mại (FTA) đã ký, Việt Nam thường nhập siêu, thì nay, khi thực hiện CPTTP, trong 7 tháng...
- 26 / 08 / 2018 -
Hướng dẫn mới về đăng ký thành lập doanh nghiệp

Ngày 20/08/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Cục quản lý đăng ký kinh doanh ban hành Công văn số 234/ĐKKD-NV hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc thi hành Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg. Công văn này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.
Theo đó, Công văn số 234/ĐKKD-NV có một số quy định mới, đáng lưu ý, cụ thể như sau:
1. Đối với hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp, thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh, đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh tiến hành rà soát ngành, nghề kinh doanh mà doanh nghiệp đã triển khai:
– Trường hợp tên, mã ngành, nghề kinh doanh cảu doanh nghiệp đã kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg không có sự thay đổi so với Hệ thống ngành mới, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp đăng ký doanh nghiệp theo quy định.
– Trường hợp tên, mã ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp đã kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg có sự thay đổi so với Hệ thống ngành mới, Phòng Đăng ký kinh doanh hướng dẫn doanh nghiệp/đơn vị trực thuộc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo Hệ thống ngành mới.
2. Trường hợp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp, thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh, đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nộp qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh đã được Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo về việc hồ sơ hợp lệ trước ngày 20/8/2018 nhưng doanh nghiệp nộp hồ sơ bằng bản giấy sau ngày 20/8/2018 và mã ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp đã kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg có sự thay đổi so với Hệ thống ngành mới, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện theo trình tự sau:
– Chấp thuận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
– Hướng dẫn doanh nghiệp làm đề nghị cập nhật, bổ sung thông tin theo mẫu để Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật ngành, nghề kinh doanh theo Hệ thống ngành mới trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (theo quyết định của Trưởng phòng).
3. Đối với các hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/đơn vị trực thuộc khác không được nêu tại Mục 1 nêu trên, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp đăng ký doanh nghiệp theo quy định.
Có thể thấy, bằng những hướng dẫn cụ thể và chi tiết, Công văn số 234/DKKD-NV được kỳ vọng sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy quá trình giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp và làm cho quá trình thực hiện đăng ký kinh doanh được nhanh chóng và chính xác hơn.