Nhiều ngân hàng tăng mạnh lãi suất huy động
Với mong muốn bổ sung thêm nguồn vốn trung, dài hạn để phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh cuối năm, đồng thời giảm...
Bùng nổ nhượng quyền thương hiệu vào Việt Nam
Hoạt động nhượng quyền đang được giới kinh doanh vận dụng để đưa các thương hiệu nước ngoài vào thị trường Việt Nam. Ngoài lĩnh...
6 ngành kinh tế phát triển mũi nhọn khu vực miền Trung
Có 6 lĩnh vực kinh tế biển, ven biển đang được các tỉnh miền Trung tập trung phát triển và đã đạt được những kết...
91.9% doanh nghiệp lạc quan về hoạt động sản xuất 6 tháng cuối năm
Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có tỷ lệ doanh nghiệp dự báo về khối lượng sản xuất khả...
Việt Nam chuyển dần từ nhập siêu sang xuất siêu với CPTPP
Với hầu hết các hiệp định thương mại (FTA) đã ký, Việt Nam thường nhập siêu, thì nay, khi thực hiện CPTTP, trong 7 tháng...
- 12 / 05 / 2018 -
Hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng kinh phí Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ

Ngày 28/03/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 29/2018/TT-BTC quy định về lập, quản lý và sử dụng kinh phí Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 11/5/2018.

Theo đó, Thông tư số 29/2018/TT-BTC đã đưa ra một số nội dung quan trọng nổi bật như sau:

  1. Nguyên tắc sử dụng kinh phí:

– Kinh phí phải được sử dụng đúng mục đích, đúng chế độ, chịu sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan chức năng có thẩm quyền;

– Thực hiện quyết toán kinh phí đã sử dụng theo quy định hiện hành.

  1. Điều kiện để được hỗ trợ kinh phí:

– Nội dung nhiệm vụ, đề án phù hợp tiêu chuẩn, quy định;

– Nhiệm vụ, đề án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

– Đơn vị đã đầu tư vốn hoặc cam kết đầu tư đủ kinh phí thực hiện đề án đã được cấp thẩm quyền phê duyệt;

– Đề án chưa được hỗ trợ từ bất kỳ nguồn kinh phí nào của nhà nước;

– Trong 2 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ không thuộc một trong các trường hợp sau: đã chủ trì đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ có kết quả nghiệm thu ở mức “không đạt”, giao nộp sản phẩm không đúng hạn mà không có ý kiến chấp thuận của Bộ Công Thương, sử dụng kinh phí đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ không theo quy định hiện hành

  1. Các nội dung và mức được xem xét chi:

– Kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trở thành nhà cung ứng sản phẩm cho khách hàng trong và ngoài nước, xúc tiến thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ: mức chi từ 70% đến 100%;

– Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý đáp ứng yêu cầu của các chuỗi sản xuất toàn cầu trong quản trị doanh nghiệp, quản trị sản xuất: mức chi 100%;

– Hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của các ngành sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ: mức chi 70%;

– Hỗ trợ nghiên cứu phát triển, ứng dụng chuyển giao và đổi mới công nghệ trong sản xuất thử nghiệm linh kiện, phụ tùng, nguyên liệu và vật liệu: mức chi từ 50% đến 100%;

– Hỗ trợ trong việc xây dựng và công bố thông tin về công nghiệp hỗ trợ hàng năm: mức chi 100%;

– Chi quản lý Chương trình đề án công nghiệp hỗ trợ: mức chi từ 1.5% đến 4%;

Bằng những quy định chi tiết và cụ thể, Thông tư số 29/2018/TT-BTC có ý nghĩa quan trọng trong công tác quản lý và sử dụng kinh phí của Nhà nước trong hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ.