Nhiều ngân hàng tăng mạnh lãi suất huy động
Với mong muốn bổ sung thêm nguồn vốn trung, dài hạn để phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh cuối năm, đồng thời giảm...
Bùng nổ nhượng quyền thương hiệu vào Việt Nam
Hoạt động nhượng quyền đang được giới kinh doanh vận dụng để đưa các thương hiệu nước ngoài vào thị trường Việt Nam. Ngoài lĩnh...
6 ngành kinh tế phát triển mũi nhọn khu vực miền Trung
Có 6 lĩnh vực kinh tế biển, ven biển đang được các tỉnh miền Trung tập trung phát triển và đã đạt được những kết...
91.9% doanh nghiệp lạc quan về hoạt động sản xuất 6 tháng cuối năm
Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có tỷ lệ doanh nghiệp dự báo về khối lượng sản xuất khả...
Việt Nam chuyển dần từ nhập siêu sang xuất siêu với CPTPP
Với hầu hết các hiệp định thương mại (FTA) đã ký, Việt Nam thường nhập siêu, thì nay, khi thực hiện CPTTP, trong 7 tháng...
- 19 / 05 / 2018 -
Các chỉ tiêu chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Ngày 15/05/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 19/2018/NQ-CP quy định về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.
Theo đó, Nghị quyết số 19/2018/NQ-CP quy định chi tiết về vấn đề cái cách môi trường cạnh tranh của 25 cơ quan chức năng bộ, ban ngành về cách thức nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, trong đó, nhiệm vụ của Bộ kế hoạch và đầu tư như sau:
1. Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan: Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các cơ quan liên quan cải thiện thứ hạng chỉ số Khởi sự kinh doanh theo đúng mục tiêu đã định;
2. Kiến nghị giảm tối thiểu 50% phí công bố thông tin doanh nghiệp;
3. Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan soạn thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp chậm nhất vào tháng 6/2019.
4. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan báo cáo Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội danh mục ngành nghề loại bỏ khỏi Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện;
5. Chủ trì, phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao đăng tải thông tin các vụ việc về phá sản, danh sách chủ nợ tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
Như vậy, có thể thấy, Nghị quyết số 19/2018/NQ-CP đã đưa ra định hướng để cắt giảm các điều kiện kinh doanh cũng như mức phí trong hoạt động công bố thông tin của doanh nghiệp, từ đó mở rộng quyền tự do kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút nguồn vốn đầu tư vào Việt Nam.