Banks raise deposit interest rates

In need of raising medium and long term capital, which serves business activities at the end of the year and reduction in the ratio ...

Franchise explosion in Vietnam

Franchise has facilitated many foreign brands to break into Vietnam. In addition to franchise industry for food, beverage or education, franchising in goods retail industry is ...

6 leading economic sectors in Central region

There are 6 coastal and marine economic sectors mainly developed in the Central region, which creating positives results ...

91.9% companies are optimistic about production activities in the last 6 months this year

FDI companies sector is witnessed a positive production volume, 91.1% of which are expected to increase or remain their volume ...

CPTPP makes shift of Vietnam from deficit to surplus

Most signed free trade agreements (FTA) have reflected that Vietnam always run deficit trend, however, in July 2019, this trend is changing into surplus thanks to CPTPP implementation ...

- 22 / 03 / 2020 -
Các trường hợp không được xem xét đặt tiền bảo lãnh phương tiện giao thông vi phạm hành chính cho tổ chức, cá nhân vi phạm giữ, bảo quản

Ngày 05/3/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 31/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2013/NĐ-CP ngày 3/10/2013 quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính.
Theo Nghị định 31/2020/NĐ-CP, phương tiện giao thông vi phạm hành chính thuộc trường hợp bị tạm giữ để bảo đảm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nếu tổ chức, cá nhân vi phạm có một trong các điều kiện dưới đây thì người có thẩm quyền tạm giữ có thể giao cho tổ chức, cá nhân vi phạm giữ, bảo quản phương tiện dưới sự quản lý của cơ quan của người có thẩm quyền tạm giữ, cụ thể:
– Cá nhân vi phạm có nơi đăng ký thường trú hoặc có đăng ký tạm trú còn thời hạn hoặc có giấy xác nhận về nơi công tác của cơ quan, tổ chức nơi cá nhân vi phạm đang công tác; tổ chức vi phạm phải có địa chỉ hoạt động cụ thể, rõ ràng. Tổ chức, cá nhân vi phạm phải có nơi giữ, bảo quản phương tiện.
– Tổ chức, cá nhân vi phạm có khả năng tài chính đặt tiền bảo lãnh thì có thể được xem xét để giao giữ, bảo quản phương tiện.
Tuy nhiên, Nghị định quy định rõ 04 trường hợp không giao phương tiện giao thông vi phạm cho tổ chức, cá nhân vi phạm giữ, bảo quản, bao gồm:
– Phương tiện giao thông của vụ vi phạm là vật chứng của vụ án hình sự;
– Phương tiện giao thông được sử dụng để đua xe trái phép, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng hoặc gây tai nạn giao thông;
– Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện bị làm giả, sửa chữa;
– Biển kiểm soát giả, phương tiện bị thay đổi trái phép số khung, số máy hoặc bị xóa số khung, số máy.
Nghị định 31/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/5/2020, làm hết hiệu lực một phần Nghị định 115/2013/NĐ-CP quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính.